Δήμος Θέρμου: ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πρόσληψη ενός (1) ατόμου για πρόσκαιρες ανάγκες


ΕΚΤΑΚΤΗ “ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ” ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

17/11/2021 in ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΑΝΑΚOΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ “ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ” ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (λόγω κατεπείγοντος εξαιτίας της πανδημίας covid 19 που πρέπει να ελέγχεται η είσοδο σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες ), που θα διεξαχθεί “διά περιφοράς”, (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1 της ΠΝΠ όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 55, τ. Α΄, 11-3-2020, σχετικά το υπ’ αριθμ. πρωτ.7181/12.11.2021  έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.), την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου  2021 με ώρα λήξης 10:00 π.μ., για λήψη αποφάσεων βάσει των συνημμένων σχετικών εντύπων (“Έντυπο ψηφοφορίας θεμάτων” και “Έντυπο οδηγιών”), στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

1ο: Πρόσληψη ενός (1) ατόμου  για κατεπείγουσες εποχιακές ή πρόσκαιρες ανάγκες διάρκειας δύο(2) μηνών. 

                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                            ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Νεότερη Παλαιότερη
Bookmark and Share