Παρουσιάζεται το φωτογραφικό Λεύκωμα «Λίμνη Τριχωνίδα, ανακαλύψτε την…»

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Τριχωνίδα ΑΕ παρουσιάζει το φωτογραφικό Λεύκωμα «Λίμνη Τριχωνίδα, ανακαλύψτε την…», ενώ εγκαινιάζει και την έκθεση φωτογραφίας με το φωτογραφικό υλικό του Λευκώματος.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί
την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017 στις 18:30 στη Δημοτική Γλυπτοθήκη της Παλαιάς Δημοτικής Αγοράς.

Πρόγραμμα εκδήλωσης

18:30 – 19:00 Προσέλευση
19:00 – 19:10 Απολογισμός Δράσης της Αναπτυξιακής Εταιρείας Τριχωνίδα ΑΕ την προηγούμενη περίοδο και ο ρόλος της στην περιοχή κατά την περίοδο 2014 – 2020
Ομιλητής: κος Γεώργιος Παπαναστασίου (Πρόεδρος της Τριχωνίδα ΑΕ – Δήμαρχος Αγρινίου)
19:10 – 19:20 Παρουσίαση του Φωτογραφικού Λευκώματος «Λίμνη Τριχωνίδα ανακαλύψτε την…» καθώς και του Χάρτη της ευρύτερης περιοχής
Ομιλητής: κος Χάρης Καφρίτσας (Γ. Δ/ντής της Τριχωνίδα ΑΕ)
19:30 – 19:40 Το νέο Πρόγραμμα CLLD – LEADER (Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων) από το Μέτρο 19 και την Προτεραιότητα 4 του ΠΑΑ και του ΕΠΑΛΘ 2014 – 2020
Ομιλητής: κος Γεώργιος Κατσούπης (Γεωπόνος – Στέλεχος της Μονάδας Τοπικής Ανάπτυξης ΕΥΕ του ΠΑΑ 2014 – 2020)
19:40 – 21:00 Περιήγηση στην έκθεση φωτογραφίας
Την εκδήλωση συντονίζει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τριχωνίδα ΑΕ, Ιωάννης Φαρμάκης.
Thermo-portal.gr
             -->
Νεότερη Παλαιότερη