Το πιο συχνά εκφραστικά λάθη που κάνουμε

συντακτικά αλλά και νοηματικά λάθη

Σε πολλές εκφράσεις που χρησιμοποιούμε, εντοπίζονται αρκετά γραμματικά, συντακτικά αλλά και νοηματικά λάθη. Σωστό: Περισσότεροι από έναν ή περισσότεροι του ενός.

Λάθος: Περισσότεροι από ένας. Σωστό: Αντίγραψε ό,τι βλέπεις.


Λάθος: Αντέγραψε ό,τι βλέπεις. Σωστό: Προ Μεσημβρίας, Μετά Μεσημβρίαν

Λάθος: Μετά Μεσημβρίας. Σωστό: Ευχαριστούμε όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν.

Λάθος: Ευχαριστούμε όλους όσους μας συμπαραστάθηκαν. Σωστό: Με πολλή αγάπη, πολλή δουλειά.

Λάθος: Με πολύ αγάπη, πολύ δουλειά. Σωστό: Γίνονται όλοι δεκτοί ανεξαρτήτως ηλικίας.

Λάθος: Γίνονται όλοι δεκτοί ανεξαρτήτου ηλικίας. Σωστό: Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων.

Λάθος: Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων. Σωστό: Ο επικεφαλής, του επικεφαλής.

Λάθος: Ο επικεφαλής, του επικεφαλούς. Σωστό: Αυτές οι μέθοδοι, αυτές οι παράμετροι, αυτές οι ψήφοι.

Λάθος: Αυτοί οι μέθοδοι, αυτοί οι παράμετροι, αυτοί οι ψήφοι. Σωστό: Η αναπληρώτρια διευθύντρια / υπουργός / γιατρός.

Λάθος: Η αναπληρωτής διευθύντρια / υπουργός / γιατρός. Σωστό: Έχω απαυδήσει! (και «είμαι απηυδισμένος!»)

Λάθος: Έχω απηυδήσει! Σωστό: Αποτείνομαι, μέλλοντας: Θα αποταθώ.

Λάθος: Θα αποτανθώ. Σωστό: Η λέξη αυτή απαντά συχνά στον Όμηρο.

Λάθος: Η λέξη αυτή απαντάται συχνά στον Όμηρο. Σωστό: Απολαύει της εμπιστοσύνης.

Λάθος: Απολαμβάνει της εμπιστοσύνης. Σωστό: Πριν από την έναρξη.

Λάθος: Πριν την έναρξη. Σωστό: Ψιλή κυριότητα.

Λάθος: Υψηλή κυριότητα. Σωστό: Αντεπεξέρχομαι στις δυσκολίες.

Λάθος: Ανταπεξέρχομαι στις δυσκολίες. Σωστό: Οποιοσδήποτε, οτιδήποτε.

Λάθος: Ο οποιοσδήποτε, το οτιδήποτε. Σωστό: Ασχολούμαστε, ασχολούμασταν.

Λάθος: Ασχολιόμαστε, ασχολιόμασταν. Σωστά... Ο τέως πρόεδρος = ο προηγούμενος από τον σημερινό.

Ο πρώην πρόεδρος = ο πριν από πολύ καιρό πρόεδρος. Σωστά... Κατ'αρχήν» ...χρησιμοποιούμε όταν αναφερόμαστε στα βασικά σημεία (π.χ. το νομοσχέδιο ψηφίστηκε κατ'αρχήν). Κατ'αρχάς» ...χρησιμοποιούμε για να υποδηλώσουμε ότι κάτι έγινε αρχικά (π.χ. Κατ'αρχάς να διευκρινίσουμε).

matheallios

Via

..

             -->
Νεότερη Παλαιότερη
Bookmark and Share