Σημάδι νευροεκφύλισης του εγκεφάλου η απάθεια στους ηλικιωμένους

Στους ηλικιωμένους, η απάθεια μπορεί να αποτελεί σημάδι νευροεκφυλιστικών αλλαγών στον εγκέφαλο, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύεται στο περιοδικό ‘’Neurology’’... Ερευνητές του National Institutes of Health (NIH) στη Bethesda, μελέτησαν 4.354 ανθρώπους με μέση ηλικία τα 76 χρόνια. Κανείς δεν έπασχε από άνοια. Οι εθελοντές υποβλήθηκαν σε μαγνητική τομογραφία και απάντησαν σε ερωτήσεις που μετρούσαν τα συμπτώματα απάθειας, στα οποία περιλαμβάνονται η έλλειψη συναισθήματος, ενδιαφέροντος, η παραίτηση από δραστηριότητες και ενδιαφέροντα, η επιλογή παραμονής στο σπίτι και η έλλειψη ενέργειας. Η ερευνήτρια Lenore J. Launer, δήλωσε ότι όπως τα σημάδια απώλειας μνήμης μπορούν ενδεχομένως να υποδεικνύουν εγκεφαλικές αλλαγές που σχετίζονται με εγκεφαλική νόσο, η απάθεια μπορεί να υποδεικνύει υποκείμενες αλλαγές. Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι άνθρωποι που παρουσίαζαν 2 ή περισσότερα συμπτώματα απάθειας είχαν κατά 1,4% μικρότερο όγκο φαιάς ουσίας και κατά 1,6% λιγότερο όγκο λευκής ουσίας σε σύγκριση με ανθρώπους που εμφάνιζαν λιγότερα από 2 συμπτώματα απάθειας. Η Launer σημειώνει ότι οι αλλαγές, γενικά εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύουν νευροεκφύλιση στη φαιά ουσία και αγγειακή νόσο-που οδηγεί σε βλάβη στη φαιά και λευκή ουσία. Πρόσθεσε ότι οι συγκεκριμένες παθολογικές καταστάσεις αυξάνουν με την ηλικία αλλά εικάζεται ότι αντιπροσωπεύουν διαδικασίες νόσου που μπορούν να προληφθούν ή να μειωθούν. iatronet.gr

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη