Όρκος Ιπποκράτους

Ορκίζομαι στο θεό Απόλλωνα τον ιατρό

?μνυμι ?πόλλωνα ?ητρ?ν, κα? ?σκληπι?ν, κα? ?γείαν, κα? Πανάκειαν, κα? θεο?ς πάντας τε κα? πάσας, ?στορας ποιεύμενος, ?πιτελέα ποιήσειν κατ? δύναμιν κα? κρίσιν ?μ?ν ?ρκον τόνδε κα? ξυγγραφ?ν τήνδε. ?γήσασθαι μ?ν τ?ν διδάξαντά με τ?ν τέχνην ταύτην ?σα γενέτ?σιν ?μο?σι, κα? βίου κοινώσασθαι, κα? χρε?ν χρηίζοντι μετάδοσιν ποιήσασθαι, κα? γένος τ? ?ξ ω?τέου ?δελφο?ς ?σον ?πικρινέειν ???εσι, κα? διδάξειν τ?ν τέχνην ταύτην, ?ν χρηίζωσι μανθάνειν, ?νευ μισθο? κα? ξυγγραφ?ς, παραγγελίης τε κα? ?κροήσιος κα? τ?ς λοιπ?ς ?πάσης μαθήσιος μετάδοσιν ποιήσασθαι υ?ο?σί τε ?μο?σι, κα? το?σι το? ?μ? διδάξαντος, κα? μαθητα?σι συγγεγραμμένοισί τε κα? ?ρκισμένοις νόμ? ?ητρικ?, ?λλ? δ? ο?δενί. Διαιτήμασί τε χρήσομαι ?π' ?φελεί? καμνόντων κατ? δύναμιν κα? κρίσιν ?μ?ν, ?π? δηλήσει δ? κα? ?δικί? ε?ρξειν. Ο? δώσω δ? ο?δ? φάρμακον ο?δεν? α?τηθε?ς θανάσιμον, ο?δ? ?φηγήσομαι ξυμβουλίην τοιήνδε. ?μοίως δ? ο?δ? γυναικ? πεσσ?ν φθόριον δώσω. ?γν?ς δ? κα? ?σίως διατηρήσω βίον τ?ν ?μ?ν κα? τέχνην τ?ν ?μήν. Ο? τεμέω δ? ο?δ? μ?ν λιθι?ντας, ?κχωρήσω δ? ?ργάτ?σιν ?νδράσι πρήξιος τ?σδε. ?ς ο?κίας δ? ?κόσας ?ν ?σίω, ?σελεύσομαι ?π' ?φελεί? καμνόντων, ?κτ?ς ??ν πάσης ?δικίης ?κουσίης κα? φθορίης, τ?ς τε ?λλης κα? ?φροδισίων ?ργων ?πί τε γυναικείων σωμάτων κα? ?νδρ?ων, ?λευθέρων τε κα? δούλων. ? δ' ?ν ?ν θεραπεί? ? ?δω, ? ?κούσω, ? κα? ?νευ θεραπηίης κατ? βίον ?νθρώπων, ? μ? χρή ποτε ?κλαλέεσθαι ?ξω, σιγήσομαι, ???ητα ?γεύμενος ε?ναι τ? τοια?τα. ?ρκον μ?ν ο?ν μοι τόνδε ?πιτελέα ποιέοντι, κα? μ? ξυγχέοντι, ε?η ?παύρασθαι κα? βίου κα? τέχνης δοξαζομέν? παρ? π?σιν ?νθρώποις ?ς τ?ν α?ε? χρόνον. παραβαίνοντι δ? κα? ?πιορκο?ντι, τ?ναντία τουτέων. Σε νεοελληνική απόδοση: Ορκίζομαι στο θεό Απόλλωνα τον ιατρό και στο θεό Ασκληπιό και στην Υγεία και στην Πανάκεια και επικαλούμενος τη μαρτυρία όλων των θεών ότι θα εκτελέσω κατά τη δύναμη και την κρίση μου τον όρκο αυτόν και τη συμφωνία αυτή. Να θεωρώ τον διδάσκαλό μου της ιατρικής τέχνης ίσο με τους γονείς μου και την κοινωνό του βίου μου. Και όταν χρειάζεται χρήματα να μοιράζομαι μαζί του τα δικά μου. Να θεωρώ την οικογένειά του αδέλφια μου και να τους διδάσκω αυτήν την τέχνη αν θέλουν να την μάθουν χωρίς δίδακτρα ή άλλη συμφωνία. Να μεταδίδω τους κανόνες ηθικής, την προφορική διδασκαλία και όλες τις άλλες ιατρικές γνώσεις στους γιους μου, στους γιους του δασκάλου μου και στους εγγεγραμμένους μαθητές που πήραν τον ιατρικό όρκο, αλλά σε κανέναν άλλο. Θα χρησιμοποιώ τη θεραπεία για να βοηθήσω τους ασθενείς κατά τη δύναμη και την κρίση μου, αλλά ποτέ για να βλάψω ή να αδικήσω. Ούτε θα δίνω θανατηφόρο φάρμακο σε κάποιον που θα μου το ζητήσει, ούτε θα του κάνω μια τέτοια υπόδειξη. Παρομοίως, δεν θα εμπιστευτώ σε έγκυο μέσο που προκαλεί έκτρωση. Θα διατηρώ αγνή και άσπιλη και τη ζωή και την τέχνη μου. Δεν θα χρησιμοποιώ νυστέρι ούτε σε αυτούς που πάσχουν από λιθίαση, αλλά θα παραχωρώ την εργασία αυτή στους ειδικούς της τέχνης. Σε όσα σπίτια πηγαίνω, θα μπαίνω για να βοηθήσω τους ασθενείς και θα απέχω από οποιαδήποτε εσκεμμένη βλάβη και φθορά, και ιδίως από γενετήσιες πράξεις με άνδρες και γυναίκες, ελεύθερους και δούλους. Και όσα τυχόν βλέπω ή ακούω κατά τη διάρκεια της θεραπείας ή και πέρα από τις επαγγελματικές μου ασχολίες στην καθημερινή μου ζωή, αυτά που δεν πρέπει να μαθευτούν παραέξω δεν θα τα κοινοποιώ, θεωρώντας τα θέματα αυτά μυστικά. Αν τηρώ τον όρκο αυτό και δεν τον παραβώ, ας χαίρω πάντοτε υπολήψεως ανάμεσα στους ανθρώπους για τη ζωή και για την τέχνη μου. Αν όμως τον παραβώ και επιορκήσω, ας πάθω τα αντίθετα.

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη