ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΣΤΟ REUTERS : ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

Οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να καθαρίσουν τα χαρτοφυλάκιά τους από τον τεράστιο όγκο των κόκκινων δανείων για να βοηθήσουν την ελληνική οικονομία να ανακάμψει και να εξυγιάνουν τον τραπεζικό κλάδο, δήλωσε σήμερα...

Δευτέρα ο πρόεδρος της Eurobank Νίκος Καραμούζης σε συνέντευξη που παραχώρησε στον δημοσιογράφο του Reuters, Γιώργο Γεωργιόπουλο. Η έκθεση των τραπεζών στα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs), που περιλαμβάνουν δάνεια με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών και αναδιαρθρωμένα δάνεια που είναι πολύ πιθανόν να μη εξυπηρετηθούν, έχει αγγίζει το ποσό των 116 δις ευρώ, πάνω από το μισό του ΑΕΠ της χώρας. Η μείωση του τεράστιου αυτού όγκου προβληματικών δανείων είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για τον εγχώριο τραπεζικό κλάδο, που συνεχίζει να εγγράφει προβλέψεις για ζημίες από το συγκεκριμένο κομμάτι δανείων. Βέβαιο, ο όγκος έχει σταθεροποιηθεί, με κάποιες τράπεζες να έχουν επιτύχει μικρή μείωσή του τα τελευταία τρίμηνα. Η σημερινή πρόκληση των ελληνικών τραπεζών δεν είναι η κεφαλαιακή επάρκεια, αλλά η ισχυρή αποφασιστικότητα των διοικήσεων να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά την σημαντική παρακαταθήκη των προβλέψεων και των ενεχύρων για να εξυγιάνουν τα χαρτοφυλάκια των NPE," είπε Καραμούζης σε συνέντευξη στο Reuters. Ο Καραμούζης πρόσθεσε ότι υπάρχουν ήδη τα πολεμοφόδια αυτά, καθώς οι τράπεζες έχουν προχωρήσει σε προβλέψεις 58 δις ευρώ για τα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια, ενώ πάνω από το 60% αυτών έχουν εξασφαλίσεις, κυρίως σε ακίνητα. Η αποτυχία αντιμετώπισης των κόκκινων δανείων δημιουργεί νέα αβεβαιότητα για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών και καθυστερεί την πρόσβασή τους στις αγορές. Δεσμεύει σημαντική ρευστότητα και καθηλώνει τις αποτιμήσεις των τραπεζών σε χαμηλά επίπεδα, αποθαρρύνοντας έτσι τους επενδυτές, είπε..Με την πίεση των ρυθμιστικών αρχών να μειωθεί ο όγκος των κόκκινων δανείων να αυξάνεται, οι τράπεζες αναμένεται σύντομα να οριστικοποιήσουν τους ετήσιους στόχους τους με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Χρειαζόμαστε μια αποτελεσματική διαδικασία διευθέτησης των NPE και την χρειαζόμαστε γρήγορα. Οι τράπεζες μπορούν να στοχεύσουν με ρεαλιστικό τρόπο στη μείωση των προβληματικών δανείων κατά τουλάχιστον 10 δις ευρώ το έτος τα επόμενα τέσσερα χρόνια χωρίς να συμπιέσουν υπερβολικά τις τιμές των NPE μέσω αναγκαστικών εκποιήσεων," δήλωσε. Eurobank, Πειραιώς, Εθνική και Alpha Bank, έχουν κάνει χρήση της πρόσφατης νομοθεσίας και έχουν συστήσει εσωτερικές μονάδες για την διαχείριση των κόκκινων δανείων, ωστόσο, η συσσώρευση των δανείων αυτών δεν έχει αντιστραφεί, κάνοντας έτσι επιτακτική "την ανάγκη για μια στρατηγική αλλαγή", είπε. Αντί να κλωτσάμε το μπαλάκι πιο κάτω, μεταθέτοντας τις πληρωμές τόκων και κεφαλαίου, όπως τα πολύ χαμηλά ποσοστά εξυγίανσης των δανείων και τα υψηλά ποσοστά υποτροπής τους δείχνουν, οι τράπεζες θα πρέπει να χρησιμοποιούν όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και τις μεθόδους για βιώσιμες λύσεις και αναδιαρθρώσεις", είπε. Οι τράπεζες θα πρέπει να κάνουν πιο ενεργητική χρήση εξωτερικών υπηρεσιών διαχείρισης των κόκκινων δανείων, όπως έκαναν πρόσφατα η Eurobank και η Alpha με την KKR και την EBRD και να προχωρήσουν στην επιλεκτική πώληση εξασφαλίσεων μακροχρόνιων καθυστερούμενων δανείων.Τον Μάιο, Eurobank και Alpha μεταβίβασαν 1,2 δις ευρώ κόκκινων δανείων μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων σε ειδική πλατφόρμα που συστάθηκε σε συνεργασία με την KΚR, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την καλύτερη διαχείριση των κόκκινων δανείων.Η διαχείριση της πλατφόρμας, που γίνεται από το επενδυτικό όχημα Pillarstone της KKR, θα διαθέτει στις προβληματικές αλλά βιώσιμες επιχειρήσεις φρέσκα κεφάλαια και βοήθεια από ειδικούς ώστε να μπουν σε τροχιά ανάκαμψης. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και Ανασυγκρότησης (EBRD) συμμετέχει με 5% στο εν λόγω έργο.Οι τράπεζες πρέπει επίσης να εξετάσουν την σύσταση μίας "bad bank" με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και ιδιώτες επενδυτές, ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση των μεγάλων μη εξυπηρετούμενων εταιρικών δανείων, είπε ο Καραμούζης.Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι μαζικές πωλήσεις προβληματικών δανείων σε πολύ χαμηλές τιμές, "μπορεί να κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό" υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες στη χώρα. Μια τέτοια πολιτική μπορεί να εγείρει ερωτήματα για την κεφαλαιακή επάρκεια, να πυροδοτήσει ξανά εκροές καταθέσεων, παρατεταμένους κεφαλαιακούς ελέγχους (capital controls) και να περιορίσει την πρόσβαση στις αγορές", είπε ο Καραμούζης."Επίσης θα θέσει το ερώτημα εάν θα υπάρχουν διαθέσιμα ιδιωτικά κεφάλαια για μια τέταρτη ανακεφαλαιοποίηση".

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη