ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΠΑΤΑΧΤΣΗΔΕΣ - ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

Στοιχεία για την κλοπή της ΔΕΗ από πελάτες της που αποδεικνύονται συστηματικά ασυνεπείς στις υποχρεώσεις τους, δίνει η Επιχείρηση. Η ΔΕΗ υπερασπίζεται την πολιτική της να προχωρά στο κόψιμο της...

παροχής ηλεκτρικής ενέργειας δίνοντας με άτυπο ενημερωτικό της σημείωμα, πέντε χαρακτηριστικές υποθέσεις κακοπληρωτών:

1. Τριφασική παροχή εμπορικής χρήσης στην Πάτρα. Η οφειλή είναι 20.419 Euro, εκ των οποίων ληξιπρόθεσμα 19.377 Euro, από πλήθος ανεξόφλητων λογαριασμών, περιόδου άνω των δυο ετών. Λόγω του χρέους εκδόθηκαν αλλεπάλληλες εντολές απενεργοποίησης (9/5/15, 17/10/15) και ο πελάτης δεσμευόταν για πληρωμή/διακανονισμό και τελικά κόπηκε την 16/8/16.

Η τελευταία πληρωμή ποσού 583 Euro διενεργήθηκε την 18/8/2016 έναντι συνολικής οφειλής 21.002 Euro, στο πλαίσιο σύναψης διακανονισμού 36 ισόποσων μηνιαίων δόσεων στο Κατάστημα Πάτρας. Οι αμέσως προηγούμενες πληρωμές ήταν για ποσά 100 Euro από 14/8/2015 και 200 Euro από 26/6/2015.

Επισημαίνεται ότι κατά τη σύναψη της ανωτέρω ρύθμισης ο πελάτης δήλωσε ρητά ότι δεν έχει κοπεί λόγω χρέους και έχει ρεύμα και για αυτό του προσφέρθηκε η ευνοϊκή ρύθμιση των 36 δόσεων. Διαπιστώθηκε όμως ότι η σύνδεση του πελάτη είχε κοπεί από 16/8/2016 και ενημερώθηκε το Κατάστημα για την άμεση απενεργοποίηση του διακανονισμού και την σχετική ειδοποίηση προς τον πελάτη να προσέλθει για την σύναψη νέας ρύθμισης με προκαταβολή 30% και 8 μηνιαίες δόσεις.

2. Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ -Ωρωπού (κατάστημα). Η τελευταία καταβολή χρημάτων ήταν στις 12/02/2015 ποσού 1.000 Euro (σε λογαριασμό με ημερομηνία έκδοσης 22/01/2015 με ληξιπρόθεσμη οφειλή 9.044,94 Euro). Έκτοτε δεν έχει γίνει καμία άλλη πληρωμή. Έγινε διακοπή παροχής ρεύματος λόγω οφειλής στις 03/04/2014, ο πελάτης δεν πλήρωσε και σε επανέλεγχο κομμένου στις 03/12/2014 βρέθηκε παραβιασμένο και κόπηκε εκ νέου.

Σε επανέλεγχο κομμένης παροχής στις 23/08/2016, βρέθηκε παραβιασμένο και κόπηκε ξανά, από κιβώτιο διακλάδωσης. Το σύνολο της ληξιπρόθεσμης οφειλής σήμερα, είναι 13.264 Euro εκ των οποίων οι χρεώσεις του Δήμου (ΔΤ -ΔΦ -ΤΑΠ) είναι 1.828,94 Euro .

Στο ίδιο όνομα υπάρχει και άλλη παροχή στα Ν.Λιόσια που ηλεκτροδοτεί οικία με ληξιπρόθεσμη οφειλή 1.240 Euro. Η παροχή δεν είναι ενταγμένη στο ΚΟΤ. Επιπρόσθετα υπάρχει και μία οικιακή παροχή με ίδιο ΑΦΜ στη Σκάλα Ωρωπού με χρέος 5.802 Euro.

3. Οικιακός πελάτης υπέβαλε στις 12/8/2016 στο Κατάστημα Κομοτηνής αίτημα διακανονισμού της οφειλής της οικίας της, ποσού 8.741 ευρώ. Ο πελάτης εμφανίζεται κομμένος και η εικόνα που παρουσιάζει είναι η εξής: Πολλές συνεχείς διακοπές λόγω χρέους επί χρόνια, συνεχώς αυθαίρετες επανασυνδέσεις (ακόμη και από μπαροκιβώτιο) Μετά την διακοπή λόγω χρέους στις 11/12/14 εστάλη επανέλεγχος, στις 2/8/16 διακόπηκε. Η πελάτισσα δεν έχει ζητήσει και υπογράψει ποτέ κανένα διακανονισμό. Η τελευταία πληρωμή έγινε 4/6/2013. Ποτέ δεν εντάχθηκε στο ΚΟΤ ή στους Ευάλωτους πελάτες. Προτείναμε 30% άμεσα και 8 μηνιαίες δόσεις και να υποβάλει αίτημα ένταξης στο ΚΟΤ(ώστε να έχει ευνοϊκότερη ρύθμιση και έκπτωση.

4. Μονοφασική παροχή οικιακής χρήσης αρμοδιότητας Καταστήματος Πάτρας. Η παροχή παρουσιάζει οφειλή 6.479 Euro, ληξιπρόθεσμη στο σύνολο της, από πλήθος ανεξόφλητων λογαριασμών, περιόδου άνω των 2 ετών. Η τελευταία πληρωμή ποσού 50 Euro διενεργήθηκε την 11/11/2015 έναντι συνολικής οφειλής τότε 4.630 Euro, ενώ η αμέσως προηγούμενη ήταν από 26/3/2014 για ποσό 350 Euro (προκαταβολή διακανονισμού που δεν τηρήθηκε στη συνέχεια) έναντι συνολικής οφειλής αντίστοιχα 2.283 Euro. Ουδέποτε έχει συναφθεί άλλος διακανονισμός. Λόγω της αθέτησης του ανωτέρω διακανονισμού εκδόθηκαν εντολές απενεργοποίησης μετρητή (5/9/2014, 30/10/2014) με αποτέλεσμα η παροχή ρεύματος να διακοπεί λόγω χρέους την 3/11/2014. Έκτοτε δεν έχει αλλάξει η εικόνα στα μηχανογραφικά συστήματα Εμπορίας και Δικτύου (κομμένο λόγω χρέους). Πάρα ταύτα έχει καταναλώσεις όλο αυτό το χρονικό διάστημα μέχρι και τον τρέχοντα μήνα. Η υπόψη παροχή περιλαμβανόταν στους επανελέγχους: την 19/8/2016 βρέθηκε παραβιασμένο και κόπηκε εκ νέου.

5. Επαγγελματικός χώρος στον 'Αλιμο. Η τελευταία πληρωμή που είχε γίνει στις 02/01/2015 ποσό 326 Euro (σε λογαριασμό που είχε εκδοθεί στις 30/10/2014 ποσού 3.102 Euro). Είχε εκδοθεί εντολή αποκοπής 17/10/2015 η οποία ολοκληρώθηκε ανεπιτυχώς στις 22/10/2015 (κλειστό, αλλά χρησιμοποιείται). Ο πελάτης δεν είχε πληρώσει και έτσι στις 23/08/2016 κόπηκε από κιβώτιο διακλάδωσης. Η οφειλή του σήμερα είναι 9.592 Euro.

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη