ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΩΣ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΟΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΕΗ

Ξεκινούν από σήμερα οι εκπτώσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ για τους συνεπείς πελάτες. Η επιχείρηση με τον τρόπο αυτό θέλει αφενός να επιβραβεύσει όσους είναι καλοπληρωτές και από την άλλη να...

ανακόψει το κύμα φυγής πελατών της προς τον ανταγωνισμό.

Η επιχείρηση με αφορμή το γεγονός αυτό, έδωσε στη δημοσιότητα αναλυτικά στοιχεία, μέσα από ένδεκα ερωτήσεις - απαντήσεις για την έκπτωση 15% που τίθεται σε ισχύ από σήμερα στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Αναλυτικά αυτές έχουν ως εξής:

1. Τι αφορά η παροχή έκπτωσης 15%;

Παρέχεται έκπτωση 15% στις Χρεώσεις Προμήθειας του λογαριασμού ρεύματος σε όλους τους συνεπείς πελάτες.

Συγκεκριμένα, όλοι οι πελάτες με τιμολόγιο: Οικιακό Γ1 και Γ1Ν, Επαγγελματικό Γ21, Γ22 και Γ23 στη Χαμηλή Τάση και τιμολόγιο ΒΓ, ΒΧ και ΒΥ στη Μέση Τάση, οι οποίοι θα εξοφλούν το σύνολο του λογαριασμού τους, καθώς και τυχόν δόσεις διακανονισμού οφειλής τους, μέχρι και την καθορισμένη ημερομηνία λήξης, θα λαμβάνουν έκπτωση στον επόμενο λογαριασμό τους, το 15% της αξίας της Χρέωσης Προμήθειας του προηγούμενου λογαριασμού που έχει ήδη εξοφληθεί εμπρόθεσμα.

Δεν περιλαμβάνονται οι πελάτες που απολαμβάνουν ήδη τιμολογιακών προνομίων, όπως πελάτες ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης, Πολυτεκνικό Τιμολόγιο ΓΤ, πρόγραμμα Ακραίας Φτώχειας, Αγροτικό Τιμολόγιο.

Εντούτοις, εάν οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ), κάποιο συγκεκριμένο τετράμηνο λόγω υπέρβασης των ορίων κατανάλωσης της κατηγορίας τους, δεν τιμολογηθούν με τις τιμές του ΚΟΤ, αλλά με κάποιο από τα Οικιακά Τιμολόγια (Γ1 ή Γ1Ν), εφόσον είναι συνεπείς τότε θα λάβουν το ποσό της έκπτωσης 15% για τον συγκεκριμένο εκκαθαριστικό λογαριασμό.

2. Πώς εφαρμόζεται η έκπτωση;

Για κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό που θα εκδοθεί μετά την 1η Ιουλίου, εφόσον πληρωθεί εμπρόθεσμα (καθώς και δόσεις τυχόν διακανονισμού), στον αμέσως επόμενο από αυτόν λογαριασμό θα εμφανιστεί η πίστωση 15%.

3. Είμαι συνεπής, αλλά ο εκκαθαριστικός λογαριασμός μου που εκδόθηκε στις 15 Ιουλίου δεν περιλαμβάνει το ποσό της έκπτωσης 15%.

Αυτό είναι λογικό γιατί το πρόγραμμα ξεκινά για την πληρωμή λογαριασμών με ημερομηνία έκδοσης την 1η Ιουλίου, δηλαδή εφόσον ο εκκαθαριστικός σας λογαριασμός που εκδόθηκε στις

15 Ιουλίου, πληρωθεί εμπρόθεσμα, τότε στον αμέσως επόμενο από αυτόν λογαριασμό, θα εμφανιστεί (πιστωθεί) αυτόματα, η έκπτωση του 15% της χρέωσης προμήθειας του προηγούμενου λογαριασμού (εκκαθαριστικού) που εξοφλήθηκε εμπρόθεσμα.

4. Είμαι συνεπής, αλλά ο εκκαθαριστικός λογαριασμός μου που εκδόθηκε στις 15.07.2016 δεν περιλαμβάνει το ποσό της έκπτωσης 15%, αλλά περιλαμβάνει ένα πιστωτικό ποσό ως, επιστροφή 10%.

Από την 1η

Απριλίου είχε τεθεί σε ισχύ το πρόγραμμα επιβράβευσης «Συνέπεια» για τους συνεπείς επαγγελματίες και επιχειρήσεις, με επιστροφή 10% της αξίας της Χρέωσης Προμήθειας ρεύματος του λογαριασμού τους. Οπότε το ποσό Επιστροφή 10% που εμφανίζεται στο λογαριασμό σας, αφορά στην επιβράβευσή σας βάσει του υπόψη προγράμματος.

Εντούτοις, από την 1η Ιουλίου έχει τροποποιηθεί το πρόγραμμα και παρέχουμε πλέον σε όλους τους συνεπείς πελάτες μας, επαγγελματίες, επιχειρήσεις αλλά και νοικοκυριά, έκπτωση 15% στην αξία της Χρέωσης Προμήθειας ρεύματος του λογαριασμού τους.

5.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις;

Οι προϋποθέσεις για την παροχή έκπτωσης 15%: Να ανήκετε σε κάποια από τις κατηγορίες των πελατών με τιμολόγιο: Γ1, Γ1Ν, Γ21, Γ22, Γ23, ΒΓ, ΒΧ ή ΒΥ. Να εξοφλείτε τον εκάστοτε λογαριασμό σας μέχρι και την ημερομηνία λήξης του. Να εξοφλείτε παράλληλα δόσεις τυχόν διακανονισμού μέχρι και την ημερομηνία λήξης τους.

6. Εφόσον είμαι συνεπής και πληρώ τις προϋποθέσεις πρέπει να καταθέσω κάποια αίτηση στη ΔΕΗ;

Όχι, η διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη. Εφόσον διαπιστωθεί ότι έχει εξοφληθεί εμπρόθεσμα ο λογαριασμός σας και οι τυχόν δόσεις της περιόδου, τότε αυτόματα στον επόμενο λογαριασμό σας θα πιστωθεί το ποσό της έκπτωσης.

7. Πώς υπολογίζεται το ποσό της έκπτωσης 15%;

Η έκπτωση 15% αφορά στις Χρεώσεις Προμήθειας του εκκαθαριστικού λογαριασμού που έχει εξοφληθεί εμπρόθεσμα, δηλαδή: για τους πελάτες με τιμολόγιο Γ1, Γ1Ν, αφορά στο 15% του ποσού του παγίου και της αξίας ενέργειας για τους πελάτες με τιμολόγιο Γ21, Γ22 και Γ23 αφορά στο 15% του ποσού του παγίου, της αξίας ενέργειας και της αξίας της ισχύος (όπου υπολογίζεται) και για τους πελάτες με τιμολόγιο ΒΓ, ΒΧ και ΒΥ αφορά στο 15% του ποσού της αξίας ενέργειας, της αξίας ισχύος και της αξίας CO2.

8. Πώς εμφανίζεται η έκπτωση στο λογαριασμό;

Στο πεδίο με την ανάλυση των χρεώσεων του λογαριασμού (πίσω όψη) θα εμφανίζεται πίστωση με το λεκτικό «Έκπτωση 15%».

9. Εάν εξοφλούνται οι λογαριασμοί στην ημερομηνία λήξης τους (την τελευταία ημέρα προθεσμίας πληρωμής) σε κάποιο από τα συνεργαζόμενα σημεία (π.χ. ΕΛΤΑ, SuperMarket, ΑΤΜ τράπεζας) θεωρείται εμπρόθεσμη η πληρωμή;

Ναι, εφόσον έχουν εξοφληθεί έως και την ημερομηνία λήξης τους θεωρούνται εμπρόθεσμοι.

10. Γιατί το ποσό της έκπτωσης αφορά μόνο στις Χρεώσεις Προμήθειας και όχι και στις Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις;

Μόνον οι Χρεώσεις Προμήθειας είναι χρεώσεις που σχετίζονται με τη ΔΕΗ και επί αυτών των χρεώσεων υπολογίζεται η έκπτωση, ενώ οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις καθορίζονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και την Πολιτεία με βάση σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις και εφαρμόζονται σε όλους τους πελάτες, ανεξαρτήτως του Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχουν επιλέξει.

11. Λαμβάνω Έναντι και Εκκαθαριστικούς λογαριασμούς (τιμολόγια Γ21, Γ1, Γ1Ν). Πώς υπολογίζεται η έκπτωση του 15%;

Ο υπολογισμός της έκπτωσης του 15% γίνεται πάντα επί του εκάστοτε εκκαθαριστικού που έχει εξοφληθεί εμπρόθεσμα και το ποσό της έκπτωσης εμφανίζεται στον αμέσως επόμενο λογαριασμό (είτε είναι έναντι, είτε εκκαθαριστικός). Έκπτωση δεν υπολογίζεται στον έναντι λογαριασμό, καθώς είναι κατ’ εκτίμηση λογαριασμός, στον οποίο δεν εμφανίζεται η ανάλυση των χρεώσεων.

Απαραίτητο βεβαίως είναι

η εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών.

Μπλόκαρε η ΓΕΝΟΠ την ετήσια Γενική Συνέλευση

Μπλόκαραν οι συνδικαλιστές της ΓΕΝΟΠ τη διενέργεια της χθεσινής ετήσιας γενικής συνέλευσης μετόχων της ΔΕΗ, όπου θα αποφάσιζε τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του ΑΔΜΗΕ. Οι διαδικασίες αναβλήθηκαν για τις 4 Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της εταιρίας Μανώλης Παναγιωτάκης κι ενώ είχε προηγηθεί η προτροπή του προέδρου της ΓΕΝΟΠ Γιώργου Αδαμίδη προς τους συνδικαλιστές να μην αποχωρήσουν από το χώρο διεξαγωγής της συνέλευσης. Αναρτώντας πανό διαμαρτυρίας εξέφρασαν την αντίθεση τους στον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του ΑΔΜΗΕ.

Λίγο νωρίτερα, από το βήμα της γενικής συνέλευσης ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πάνος Σκουρλέτης υποσχέθηκε την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου προς τη ΔΕΗ με χρήματα από την δόση που έλαβε η χώρα στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης,ς. Ο υπουργός γνωστοποίησε τις προσπάθειες της ηγεσίας ώστε το υπουργείο Οικονομικών να διαθέσει μέρος της δόσης για την καταβολή των ληξιπρόθεσμων χρεών προς τη ΔΕΗ.

Ο ίδιος τόνισε ότι υπάρχουν τα πρώτα θετικά αποτελέσματα των προγραμμάτων διακανονισμών και προέτρεψε τη διοίκηση σε μεγαλύτερη επεξεργασία των κατηγοριών των οφειλετών για καλύτερα αποτελέσματα.

Ο κ. Σκουρλέτης συνέστησε στη διοίκηση της ΔΕΗ να εκμεταλλευτεί τις προκλήσεις των αλλαγών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Υπέδειξε τομείς όπως οι ΑΠΕ, το φυσικό αέριο και την ηλεκτροκίνηση οχημάτων. Επισήμανε ακόμη ότι η ΔΕΗ πρέπει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά καλώντας την να εξετάσει τη στρατηγική των κοινοπραξιών όπως και τη δημιουργία θυγατρικών στη λιανική.

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη