Εκπαιδεύστε την καρδιά σας και προστατεύστε το μυαλό σας

Σύμφωνα με μια μελέτη από ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ η άσκηση για τη βελτίωση της καρδιαγγειακής αντοχής μπορεί να μας προστατεύσει από τη γνωστική εξασθένηση...

καθώς γερνάμε. «Οι αρτηρίες στο σώμα μας σκληραίνουν με την πάροδο των χρόνων, και η σκλήρυνση πιστεύεται ότι αρχίζει στην αορτή, το κύριο αγγείο που εξάγεται από την καρδιά, πριν φθάσει στον εγκέφαλο. Πράγματι, η σκλήρυνση μπορεί να επιφέρει γνωστικές αλλαγές που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου» εξήγησε ο Claudine Gauthier, ένας από τους ερευνητές. «Διαπιστώσαμε ότι οι ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας των οποίων οι αορτές ήταν σε καλύτερη κατάσταση και οι οποίοι είχαν αεροβική δραστηριότητα σημείωσαν καλύτερες επιδόσεις σε γνωστικά τεστ. Επομένως, πιστεύουμε ότι η διατήρηση της ελαστικότητας του αγγείου μπορεί να είναι ένας από τους μηχανισμούς που επιτρέπει στην άσκηση να επιβραδύνει τη γνωστική γήρανση.» Οι ερευνητές εργάστηκαν με 31 νέους ηλικίας μεταξύ 18 και 30 ετών και με 54 ηλικιωμένους ηλικίας μεταξύ 55 και 75 ετών. Αυτό επέτρεψε στους ερευνητές να συγκρίνουν τους μεγαλύτερους συμμετέχοντες μέσα στην ομάδα των συμμαθητών τους αλλά και με τη νεότερη ομάδα που προφανώς δεν έχει ακόμη υποστεί τη διαδικασία γήρανσης. Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν παρουσίαζε κάποιο σωματικό ή ψυχικό πρόβλημα υγείας που θα μπορούσε να επηρεάσει την έκβαση της μελέτης. Η σωματική τους κατάσταση δοκιμάστηκε μέχρι εξάντλησης σε ένα μηχάνημα όπου και καθορίστηκε η μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου 30 δευτερολέπτων. Οι γνωστικές ικανότητές τους αξιολογήθηκαν με το τεστ Stroop. Το Stroop είναι μια επιστημονικά επικυρωμένη δοκιμή που ζητά από κάποιον να προσδιορίσει το χρώμα του μελανιού μιας λέξης-χρώμα που έχει εκτυπωθεί σε διαφορετικό χρώμα (π.χ. η λέξη κόκκινο θα μπορούσε να τυπωθεί σε μπλε μελάνι και η σωστή απάντηση θα ήταν μπλε). Ένα πρόσωπο που είναι σε θέση να ονομάσει σωστά το χρώμα της λέξης χωρίς να αποσπάται η προσοχή του έχει μεγαλύτερη γνωστική ευελιξία. Οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε τρεις μαγνητικές τομογραφίες: για την αξιολόγηση της ροής του αίματος προς τον εγκέφαλο, για τη μέτρηση της δραστηριότητας του εγκεφάλου τους, καθώς εκτελούσαν το Stroop τεστ και μία για τον έλεγχο της φυσικής κατάστασης της αορτής τους. Οι ερευνητές έδειξαν ενδιαφέρον στη ροή αίματος του εγκεφάλου, καθώς η φτωχότερη καρδιαγγειακή υγεία σχετίζεται με ταχύτερο κύμα παλμού, και κάθε κτύπος της καρδιάς θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη σε μικρότερα αιμοφόρα αγγεία του εγκεφάλου. Παρά το γεγονός ότι η επίδραση της φυσικής κατάστασης στο εγκεφαλικό αγγειακό σύστημα μπορεί να περιλαμβάνει και άλλους πιο περίπλοκους μηχανισμούς, συνολικά τα αποτελέσματα της έρευνας υποστηρίζουν την υπόθεση ότι ο τρόπος ζωής βοηθάει στη διατήρηση της ελαστικότητας των αρτηριών εμποδίζοντας έτσι την αγγειακή εγκεφαλική βλάβη, ενώ παράλληλα οδηγεί στη διατήρηση των γνωστικών ικανοτήτων στη μετέπειτα ζωή. Πηγή

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη