Αρχιτεκτονική γύρω από ένα δέντρο!

Στην κατασκευή ενός σπιτιού μπορούμε να λειτουργήσει είτε παράλληλα με τη φύση είτε εναντίον της. Σε αυτή την περίπτωση, οι αρχιτέκτονες αποφάσισαν να βρουν μια μέση λύση: Αντί να κόψουν τα δέντρα για την οικοδόμηση των σπιτιών τους επέλεξαν να τα ενσωματώσουν πλήρως στις νέες δομές. Η αποψίλωση έχει σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Πολλές μελέτες δείχνουν ότι είναι ένας παράγοντας που συμβάλλει στην υπερθέρμανση του πλανήτη, που επηρεάζει τον κύκλο του νερού, μειώνοντας την ποσότητά του στο έδαφος και στον αέρα, έχοντας ως αποτέλεσμα τη μείωση της βιοποικιλότητας. Αν και η αστικοποίηση αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος της παγκόσμιας καταστροφής των δασών οφείλουμε να ενσωματώσουμε τα κτήρια στο περιβάλλον και να φροντίσουμε να διατηρήσουμε το πράσινο στην πόλη. Αυτό έκαναν και οι αρχιτέκτονες των κτηρίων που θα δείτε στη συνέχεια με απόλυτη επιτυχία…

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη