Δείτε τις αλλαγές που έρχονται σε όρια ηλικίας και συντάξεις του ΟΑΕΕ

Οκτώ αλλαγές στα όρια ηλικίας και τον υπολογισμό συντάξεων φέρνει η νέα εγκύκλιος που εκδόθηκε από τον ΟΑΕΕ και οδηγεί σταδιακά τα όρια συνταξιοδότησης στα 62 και τα 67 για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους καθώς και για γονείς, συζύγους και αδέλφια αναπήρων. Με αυτή την εγκύκλιο τα όρια ηλικίας για όσους δεν έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα μέχρι τις 18/8/2015 αυξάνονται κατά περίπτωση κατά 3 μήνες ως και 12 έτη. Οι κατηγορίες ασφαλισμένων και οι αλλαγές που επέρχονται στα όρια ηλικίας και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΟΑΕΕ είναι οι εξής: 1. Συνταξιοδότηση με 35 έτη. Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι ως και τις 18/8/2015 είχαν συμπληρώσει και την ηλικία των 60 ετών αλλά και τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης των ετών 2010 (35 έτη) ή 2011 (36 έτη) ή 2012 (37 έτη) δεν επηρεάζονται από την αύξηση του ορίου ηλικίας. Η ηλικία των 60 ετών νοείται συμπληρωμένη ως και τις 18/8/2015 για όσους έχουν γεννηθεί ως και τις 19/8/1955. Οσοι είχαν συμπληρώσει μέχρι 18/8/2015 μόνο το χρόνο ασφάλισης και συμπληρώνουν το 60ό έτος μετά τις 19/8/2015 θα έχουν σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας. 2. Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι δεν είχαν συμπληρώσει 35ετή συντάξιμο χρόνο το αργότερο ως και τις 31/12/2012 θα συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση του 62oυ έτους και συντάξιμο χρόνο 40 ετών. Παράδειγμα Ασφαλισμένος με 35ετία το 2012 και συνολικά 37 έτη συμπληρώνει το 60ό το 2022 και θα συνταξιοδοτηθεί στα 62. Ασφαλισμένος που συμπλήρωσε το 60ό τον 5/2015, αλλά δεν είχε συμπληρώσει την 35ετία ως 31/12/2012, θα θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα στα 62 με συντάξιμο χρόνο 40 ετών. 3. Πλήρης σύνταξη λόγω γήρατος με 15ετία. Για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους, απαιτούνται η συμπλήρωση του 67ου έτους και 15 χρόνια ασφάλισης. 4. Μειωμένη σύνταξη. Για νέους ασφαλισμένους και μόνον, απαιτούνται συμπλήρωση του 62ου έτους και 15 χρόνια ασφάλισης από τα οποία τα 2,5 χρόνια μέσα στην τελευταία 5ετία πριν από την υποβολή της αίτησης. 5. Συνταξιοδότηση γονέων - συζύγων - αδελφών αναπήρων. Για όσους δεν είχαν 25ετία ως τις 18/8/2015 καθιερώνεται ηλικιακό όριο που αρχίζει από το 55ο με σταδιακή αύξησή του ως τη συμπλήρωση του 62ου έτους. Παράδειγμα: Ασφαλισμένος με ανάπηρο/η σύζυγο που συμπληρώνει 25ετή συντάξιμο χρόνο το 2022 θα συνταξιοδοτηθεί στα 62. 6. Γυναίκες ασφαλισμένες του πρώην ΤΣΑ καθώς και του Ταμείου Ναυτικών Πρακτόρων θα έχουν σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας, με καταληκτικό όριο το 67ο. 7. Ασφαλισμένοι του πρώην Ταμείου Ιπποδρομιών (ΤΑΠΕΑΠΙ) αναβάτες και προπονητές, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση 35ετίας ή 25ετίας εφόσον δεν είχαν θεμελιώσει το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα έως και 18/8/2015, θα συνταξιοδοτηθούν με όριο ηλικίας γενομένης από το 55ο έως το 62ο έτος. Με τις λοιπές- πλην 35ετίας και 25ετίας- ακολουθούν τη σταδιακή αύξηση ορίου ηλικίας στο 67ο έτος. 8. Νέοι μετά το 1993 ασφαλισμένοι οι οποίοι συνταξιοδοτούνται με καθεστώς μειωμένης σύνταξης θα έχουν επιπρόσθετη ποινή 10% εφόσον το 62% έτος συμπληρώνεται από τις 19/8/2015 και μετά. Από την αύξηση των ορίων ηλικίας εξαιρούνται: Οι ασφαλισμένοι λόγω αναπηρίας οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις Ν 612/1977, οι οποίοι εξακολουθούν να συνταξιοδοτούνται χωρίς όριο ηλικίας με 15 έτη. Οι νέοι ασφαλισμένοι μετά την 1η/1/1993 μητέρες ή χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιών οι οποίοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε στο 55ο έτος με 20 έτη ασφάλισης για πλήρη σύνταξη ή στο 50ο έτος με 20 έτη για μειωμένη σύνταξη. Πηγή: Ελεύθερος Τύπος

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη