Εσείς ξέρετε τους κωδικούς των διπλωμάτων οδήγησης και την σημασία τους;

Τα διπλώματα μερικές φορές έχουν κάποιον τριψήφιο αριθμό ο οποίος σημαίνει κάτι και δεν το γνωρίζουμε. Αυτό το κενό θα καλύψουμε με το παρών άρθρο... 001: Οδήγηση με γυαλιά ή φακούς επαφής. Ο οδηγός πρέπει να έχει στο όχημα του και εφεδρικά γυαλιά ή φακούς επαφής. 002: Ο κάτοχος πρέπει να φοράει ακουστικά βαρηκοΐας. 003: Ο κάτοχος έχει τεχνητό μέλος. 004: Ο κάτοχος της άδειας πρέπει να έχει μαζί του ιατρική γνωμάτευση σε ισχύ. 005: Ο κάτοχος έχει περιορισμούς στην οδήγηση για ιατρικούς λόγους. 010: Το κιβώτιο ταχυτήτων του οχήματος πρέπει να είναι προσαρμοσμένου λόγω πάθησης του οδηγού. 015: Ο συμπλέκτης πρέπει να είναι προσαρμοσμένος λόγω πάθησης του οδηγού. 020: Το φρένο πρέπει να είναι προσαρμοσμένο λόγω πάθησης του οδηγού. 025: Ο επιταχυντής (γκάζι) πρέπει να είναι προσαρμοσμένος λόγω πάθησης του οδηγού. 030: Ο επιταχυντής (γκάζι) και το φρένο πρέπει να είναι προσαρμοσμένα λόγω πάθησης του οδηγού. 035: Τα χειριστήρια του οχήματος πρέπει να είναι προσαρμοσμένα λόγω πάθησης του οδηγού. 040: Το τιμόνι πρέπει να προσαρμοσμένο λόγω πάθησης του οδηγού. 042: Το όχημα πρέπει να έχει προσαρμοσμένους καθρέπτες λόγω πάθησης του οδηγού. 043: Το κάθισμα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο λόγω πάθησης του οδηγού. 044: Η μοτοσυκλέτα πρέπει να φέρει προσαρμογές λόγω πάθησης του οδηγού. 050/αριθμός πλαισίου: Ο οδηγός είναι υποχρεωμένος να οδηγεί μόνο το συγκεκριμένο διασκευασμένο όχημα το οποίο αναγράφεται. 051/αριθμός πλαισίου/αριθμός κυκλοφορίας: Ο οδηγός είναι υποχρεωμένος να οδηγεί μόνο το συγκεκριμένο διασκευασμένο όχημα το οποίο αναγράφεται. 055: Το όχημα πρέπει να φέρει συνδυασμούς προσαρμογών λόγω πάθησης του οδηγού. 071: Άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. 072: Η άδεια περιορίζεται στην υποκατηγορία Α1. 073: Η άδεια περιορίζεται στην υποκατηγορία Β1. 074: Η άδεια περιορίζεται στην υποκατηγορία Γ1. 075: Η άδεια περιορίζεται στην υποκατηγορία Δ1. 076: Η άδεια περιορίζεται στην υποκατηγορία Δ1+Γ. 077: Η άδεια περιορίζεται στην υποκατηγορία Δ1+Ε. 078: Η άδεια ισχύει για οχήματα που έχουν μόνο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. 079: Μόνο για άδειες Ε.Ε. και ισχύουν για οχήματα που πληρούν τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στην παρένθεση. 103: Ο κάτοχος της άδειας είναι μονόφθαλμος. 105: Ο κάτοχος της άδειας είναι κωφάλαλος. 106: Περιορισμός επέκτασης στις κατηγορίες των ιατρικών δεδομένων. 107: Χρονικός περιορισμός στην ισχύ της άδειας. 110: Άδεια που έχει μετατραπεί από στρατιωτική υπηρεσία ή από κάποιο σώμα ασφαλείας. 111: Ορισμένες κατηγορίες προέρχονται από μετατροπή της άδειας από κάποιο άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. 113: Μετατροπή σε ταυτάριθμη επαγγελματική άδεια οδήγησης, η κατ. Β' ισχύει και για την οδήγηση Ταξί. 114: Δεν επιτρέπεται η οδήγηση (κατ. Δ και Δ+Ε) σε ακτίνα μεγαλύτερη των 50χλμ από την έδρα του οχήματος. 115: Η άδεια δεν ισχύει στην Ε.Ε. 116: Η άδεια εκδόθηκε με περιορισμό του αριθμού κατηγοριών ταυτάριθμης άδειας. 171: Πρώτο αντίγραφο της άδειας λόγω απώλειας ή κλοπής. 271: Δεύτερο αντίγραφο της άδειας λόγω απώλειας ή κλοπής. 371: Τρίτο αντίγραφο της άδειας λόγω απώλειας ή κλοπής.

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη