Εκδήλωση αφιερωμένη στον Άγιο Παΐσιο

Τὸ Σάββατο 23 Ἰανουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στὴν... Πάτρα μὲ πολὺ μεγάλη ἐπιτυχία, ἀπὸ τὴν «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη», ἐκδήλωση ἀφιερωμένη στὸν Ἅγιο Παΐσιο τὸν Ἁγιορείτη. Ἡ ἐκδήλωση ἔλαβε χώρα στὴ Διακίδειο Σχολὴ Λαοῦ Πατρῶν μὲ θέμα «Ἅγιος Παΐσιος, Οἰκογένεια καὶ Νέοι».Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ.κ. Κοσμᾶς ἀνέπτυξε τὸ θέμα «Ἅγιος Παΐσιος καὶ Οἰκογένεια», ἀναλύοντας τὸν σημαντικὸ ρόλο τῆς οἰκογένειας στὴν κοινωνία κατὰ τὸν Ἅγιο Παΐσιο, ἐνῷ τὸ θέμα «Ἅγιος Παΐσιος καὶ Νέοι» παρουσίασε ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, π. Θεοδόσιος Τσιτσιβός. Οἱ δύο κεντρικοὶ ὁμιλητές, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, παρέθεσαν πολλὰ ἀνέκδοτα γεγονότα καὶ συμβουλὲς ἀπὸ τὴ γνωριμία τους μὲ τὸν Ἅγιο, σημαντικῆς πνευματικῆς ἀξίας.

Εἰσηγητὴς τῆς ἐκδήλωσης ἦταν ὁ Ὁμότιμος Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, κ. Σπυρίδων Κοντογιάννης. Χαιρετισμὸ ἀπηύθυνε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, ἐνῷ ἐκ μέρους τῆς «Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης» μίλησε ὁ κ. Μπόκας Δημήτριος, μέλος τοῦ τριμελοῦς Διοικητικοῦ Συμβουλίου, γιὰ τὴν Ταυτότητα καὶ τοὺς Σκοποὺς τοῦ Σωματείου. Ἐπίσης, ἔγινε προβολὴ βίντεο τοῦ Τομέα Νεότητας Ε.ΡΩ. Πάτρας γιὰ τὸν Ἅγιο Παΐσιο, διάρκειας 20 λεπτῶν. Τὸ πρόγραμμα, στὴν κατάμεστη ἀπὸ κόσμο αἴθουσα, ἔκλεισαν μέλη Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, τὰ ὁποῖα ἔψαλλαν Τροπάρια τοῦ Ἁγίου, ἐνῷ κατὰ τὴν ἔξοδο διανεμήθηκε δωρεὰν τὸ νέο βιβλίο τοῦ Σωματείου “Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη” γιὰ τὸν Ὅσιο Παΐσιο. Στὴν ἐκδήλωση παρευρέθηκαν ὁ Ἡγούμενος τῆς ἱστορικῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Γηροκομήτισσας, Ἀρχιμ. π. Συμεὼν Χατζῆς, ὁ Ἡγούμενος τῆς ἐπίσης ἱστορικῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὀμπλού, Ἀρχιμ. π. Νεκτάριος Κωτσάκης, ὁ Πρωτοπρεσβύτερος καὶ προϊστάμενος τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἀνδρέα Πατρῶν, π. Νικόλαος Σκιαδαρέσης καθὼς καὶ πολλοὶ σεβαστοὶ Πατέρες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν. Ξεχωριστὴ ἦταν ἡ παρουσία τοῦ Ἱερομονάχου π. Νικηφόρου, ὁ ὁποῖος ταξίδεψε ἀπὸ τὴν Ἱ. Μ. Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σισανίου καὶ Σιατίστης, ἐνῷ ἰδιαίτερα τιμητικὸς γιὰ τὴν ἐκδήλωση ἀποτέλεσε, μὲ τὴν αὐθημερὸν παρουσία του, μεγάλος ἀριθμὸς μελῶν καὶ φίλων τοῦ Σωματείου ἀπὸ διάφορα μέρη τῆς Ἑλλάδας (Ἀθήνα, Ἀγρίνιο, Ἰωάννινα κ.λ.π.).Ἡ «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη» εὐχαριστεῖ τὸν κ. Ἰωάννη Ἀθανασόπουλο, πρόεδρο τῆς Διακιδείου Σχολῆς Λαοῦ Πατρῶν, γιὰ τὴν εὐγενικὴ παραχώρηση τῆς αἴθουσας, καθὼς καὶ τοὺς τηλεοπτικοὺς σταθμοὺς «ΛΥΧΝΟΣ» καὶ «ΑΧΕΛΩΟΣ TV» γιὰ τὴν κάλυψη τῆς ἐκδήλωσης.Οἱ πρεσβεῖες τοῦ Ὁσίου Παϊσίου νὰ βοηθοῦν τὸν κάθε ἄνθρωπο, τὴν πατρίδα μας καὶ ὅλον τὸν κόσμο. Ἡ χάρη τοῦ Ἁγίου ὑπερχείλισε τὴν αἴθουσα τῆς ἐκδήλωσης, ποὺ ἀποδείχθηκε μικρὴ γιὰ τὴν τόσο μεγάλη ἀγάπη τοῦ κόσμου.

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη