ΣΤΟ ΣτΕ ΠΡΟΣΕΦΥΓΑΝ 362 ΕΝΣΤΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ...

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν 362 ένστολοι (όλων των σωμάτων) και άλλοι δημόσιοι λειτουργοί οι οποίοι...

αποσπώμενοι υπηρέτησαν ή

υπηρετούν στο εξωτερικό και ζητούν να ανακληθούν τα εκκαθαριστικά

σημειώματα του φόρου εισοδήματος παρελθόντων οικονομικών ετών (από το

1999 και μετά), καθώς έχει φορολογηθεί το επίδομα αλλοδαπής, παρά το

γεγονός ότι έχει κριθεί αφορολόγητο από τα δικαστήρια. Ειδικότερα, το περασμένο έτος η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με μία σειρά αποφάσεων της (1853/2015 και επόμενες) αποφάνθηκε ότι το

επίδομα αλλοδαπής που λαμβάνουν οι Έλληνες δημόσιοι λειτουργοί

στρατιωτικοί, καθηγητές, διδάσκαλοι, κ.λπ.) όταν αποσπώνται στο

εξωτερικό, είναι αφορολόγητο και οι νόμοι που επιβάλλουν τη φορολόγησή

του είναι αντισυνταγματικοί. Αναλυτικότερα, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε το περασμένο έτος

ότι το επίμαχο επίδομα εξωτερικού, το οποίο λαμβάνουν οι αποσπασμένοι

στην αλλοδαπή, προκειμένου να ανταποκριθούν στην ανάγκη αντιμετωπίσεως

των ειδικών συνθηκών διαβιώσεως σε κάθε χώρα και συνεπώς προς κάλυψη των δαπανών τους, στις οποίες αυτοί υποβάλλονται εξαιτίας της υπηρεσίας που τους έχει ανατεθεί, «δεν επιτρέπεται κατά τα άρθρα 4 παράγραφος 5 και

78 παράγραφοι 1 και 4 του Συντάγματος, να υπόκειται σε φόρο εισοδήματος, δεδομένου ότι έχει αποζημιωτικό χαρακτήρα». Παράλληλα, αναφέρουν οι αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ, ότι σύμφωνα με τις συνταγματικές επιταγές δεν μπορεί το επίμαχο επίδομα να υπαχθεί σε

φορολόγηση λόγω του αποζημιωτικού χαρακτήρα του. Όμως, το Δημόσιο δεν προσαρμόστηκε στις αποφάσεις αυτές της Ολομέλειας

του ΣτΕ και δεν ανακάλεσε τα εκκαθαριστικά σημειώματα των Δ.Ο.Υ. Κατόπιν αυτών, οι 362 που ελάμβαναν το επίμαχο επίδομα κατέθεσαν

αιτήσεις διεκδικώντας το αφορολόγητο του επιδόματος αλλοδαπής και την

ακύρωση των σχετικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων, αλλά το αίτημα τους δεν ικανοποιήθηκε. Έτσι, προσέφυγαν στο ΣτΕ κατά του υπουργού Οικονομικών και ζητούν να

ακυρωθεί η άρνηση προσαρμογής στις δικαστικές αποφάσεις του περασμένου

έτους. Ακόμη, ζητούν να ακυρωθούν και όλα τα εκκαθαριστικά σημειώματα

φόρου εισοδήματος παρελθόντων ετών, με τα οποία φορολογήθηκε το επίδομα

αλλοδαπής. Υποστηρίζουν ότι παραβιάζονται οι συνταγματικές αρχές της ασφάλειας

δικαίου, του κράτους δικαίου, της νομιμότητας, της χρηστής διοίκησης,

της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου προς το κράτος και της ισότητας. Τέλος, αναφέρουν ότι η αρχή της νομιμότητας επιβάλλει στην διοίκηση την

υποχρέωση ανάκλησης κάθε παράνομης διοικητικής πράξης», ενώ η μη

προσαρμογή της Πολιτείας στις δικαστικές αποφάσεις συνιστά κατάχρηση

εξουσίας.

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη