ΛΙΜΕΝΙΚΟ:Νομοθετική ρύθμιση για μεταθέσεις 24μηνου ...

ΠΡΟΣ: 1) ΥΠΟΥΡΓΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ κ. ΔΡΙΤΣΑ Θεόδωρο 2) ΑΡΧΗΓΟ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟ Λ.Σ.

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ Αθανάσιο 3) Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. ΘΕΜΑ: «Νομοθετική ρύθμιση για μεταθέσεις 24μηνου». Επανερχόμαστε για ακόμη μια φορά στο θέμα των μεταθέσεων έτους 2015 και στις δεσμεύσεις που έχουμε λάβει τόσο από εσάς κ. Υπουργέ, όσο και από εσάς κ. Αρχηγέ. Δυστυχώς ακόμη, δεν υπάρχει η ανάλογη νομοθετική ρύθμιση που έχετε εξαγγείλει. Παρεμβαίνουμε εκ νέου επί του θέματος, ζητώντας από εσάς κ. Υπουργέ να εντάξεται στο υπό επεξεργασία σας πολυνομοσχέδιο την κάτωθι ρύθμιση – τροποποίηση: Η ενίσχυση της οργανικής δύναμης των Λιμενικών Αρχών και μόνο αυτών που εδρεύουν στην νησιωτική επικράτεια και δεν υπάρχει δυνατότητα μετάβασης σε αυτές με οδικό ή σιδηροδρομικό δίκτυο με εξαίρεση την νήσο Κρήτη, πραγματοποιείται με την διενέργεια τακτικών ή έκτακτων μεταθέσεων στελεχών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. Η παραμονή στις ανωτέρω Λιμενικές Αρχές έπειτα από την διενέργεια τακτικών ή έκτακτων μεταθέσεων, διαρκεί υποχρεωτικά δύο (02) έτη, μετά την λήξη της οποίας τα στελέχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, μετατίθενται αυτοδικαίως στην Υπηρεσία που αποτελεί τον τόπο επιλογής τους, ανεξάρτητα της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και στα στελέχη Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία έχουν μετατεθεί εντός του έτους 2015 ή πρόκειται να μετατεθούν εντός του έτους 2016, στις προαναφερόμενες Λιμενικές Αρχές πριν την έναρξη εφαρμογής της παρούσας.” Η διάταξη αυτή, δεν αφορά μόνο του συναδέλφους που μετατέθηκαν το έτος 2015, αλλά αφορά και όλους όσους κληθούν να μετατεθούν όλα τα επόμενα έτη προς όλη την νησιωτική επικράτεια, αίροντας τις όποιες αδικίες προκαλούνται από το άρθρο 56 παρ. 2 του Ν. 4310/2014. Καλούμε την ΠΟΕΠΛΣ, να εντάξει την ρύθμιση αυτή, στο άμεσο διεκδικητικό της πλαίσιο. ΠΗΓΗ

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη