ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: NΑ ΜΕΤΕΞΕΛΙΧΘΟΥΝ ΤΑ ΤΕΙ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ή ΝΑ ΕΝΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΑΕΙ...

Στο πλαίσιο του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία η αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας, Σία Αναγνωστοπούλου βλέπει θετικά τη μετεξέλιξη των ΤΕΙ σε

Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών ή την ενοποίηση του Χώρου Ανώτατης

Εκπαίδευσης, όπως είπε στους προέδρους των ΤΕΙ στη Σύνοδό τους.

Κατά τα άλλα, κοινή διαπίστωση όλων των μελών της Συνόδου των προέδρων

των ΤΕΙ

της χώρας είναι, ότι το 2016 εξελίσσεται στη χειρότερη χρονιά

για τη λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, λόγω της

συνεχούς υποχρηματοδότησης των τελευταίων ετών, η οποία ξεπέρασε σε

περικοπή το 75% των προϋπολογισμών του 2010. Οι πρόεδροι των ΤΕΙ σε συζήτηση που πραγματοποίησαν τόνισαν: «Τη στιγμή

που τα ιδρύματά μας αγωνίζονται να επιβιώσουν σε αυτό το δύσκολο

χρηματοδοτικό περιβάλλον, η Κυβέρνηση μας καλεί σε διάλογο για την

Παιδεία, με εκπροσώπηση για τα ΤΕΙ ενός μόνο ατόμου. Η συμμετοχή μας

στον Εθνικό Διάλογο, ενώ δεν έχει τον απαιτούμενο αριθμό εκπροσώπων των

ΤΕΙ, θα είναι θετική, διότι έχει ως στόχο τη θεσμική ολοκλήρωση των ΤΕΙ, παρά το γεγονός ότι ένα νέο σχέδιο νόμου για την Ανώτατη Εκπαίδευση

τίθεται αυτές τις ημέρες σε διαβούλευση, χωρίς να περιλαμβάνει σημεία

των προτάσεων της Συνόδου του Οκτωβρίου 2015». Η

κ. Αναγνωστοπούλου, τόνισε: 1ον)

ότι από «παράβλεψη» δε συμπεριελήφθησαν στην Επιτροπή του

Εθνικού Διαλόγου και άλλα μέλη ΤΕΙ και ζήτησε από τη Σύνοδο α) να

προτείνει προς τούτοις 5-6 επιπλέον ονόματα Καθηγητών ΤΕΙ για συμπλήρωσή της και β) επιπροσθέτως, ότι θα υπάρξουν πολλά μέλη-Καθηγητές ΤΕΙ στις

Ειδικές Θεματικές Επιτροπές που θα δημιουργηθούν για το διάλογο αυτό. 2ον) ότι έχει κάνει προσωπικό αίτημα πρόσληψης εκπαιδευτικού

προσωπικού στα ΤΕΙ και στα Πανεπιστήμια σε δύο φάσεις, όπου η πρώτη θα

αφορά 500 άτομα και η δεύτερη περί τα τέλη του 2016, 1.000 άτομα. 3ον) ότι προσωπική της άποψη

είναι, ότι στο πλαίσιο του Εθνικού

Διαλόγου για την Παιδεία βλέπει θετικά τη μετεξέλιξη των ΤΕΙ σε

Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών ή την Ενοποίηση του Χώρου Ανώτατης

Εκπαίδευσης. 4ο) ότι με άμεση νομοθετική ρύθμιση, μπορεί να κατοχυρωθεί η

εκπόνηση διδακτορικών διατριβών σε συνεργασία Πανεπιστημιακών τμημάτων

και τμημάτων ΤΕΙ. 5ον) ότι – τέλος – με παρέμβασή της προωθούνται οικονομικές

διευκολύνσεις

για τα ΤΕΙ και τα Πανεπιστήμια αφ΄ ενός μεν από την

Δ.Ε.Η. για τα τιμολόγια της και αφ΄ ετέρου δε της Κεντρικής ΄Ενωσης

Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕΔΚΕ) για τη μείωση των δημοτικών τελών

τους. 6ον) με την πρώτη αναθεώρηση

του προϋπολογισμού θα θέσει ως προτεραιότητά την οικονομική ενίσχυση των ΤΕΙ. Η Σύνοδος ομόφωνα επικρότησε τις προαναφερόμενες δηλώσεις της

κ.Αναγνωστοπούλου και αναμένει την υλοποίηση τους.

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη