ICAP: Η έλλειψη ρευστότητας αποτελεί τον μεγαλύτερο «πονοκέφαλο» των επιχειρήσεων

Η έλλειψη ρευστότητας αποτελεί τον μεγαλύτερο «πονοκέφαλο» για τις ελληνικές επιχειρήσεις, όπως προκύπτει από έρευνα της

ICAP, με θέμα

τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου,

θέμα το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία στις συνθήκες οικονομικής δυσχέρειας που υφίστανται σήμερα οι επιχειρήσεις. Η έρευνα διεξήχθη το διάστημα Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2015, με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. Το δείγμα της έρευνας περιελάβανε 436 ελληνικές επιχειρήσεις, με κύκλο εργασιών άνω των

5 εκατ. ευρώ. Από τις απαντήσεις των επιχειρήσεων όπως αυτές καταγράφηκαν στη διάρκεια της έρευνας, συνοψίζονται τα κυριότερα ευρήματα, ως εξής: Η έλλειψη ρευστότητας αποτελεί τον μεγαλύτερο «πονοκέφαλο» για τις επιχειρήσεις, με το θέμα αυτό να αξιολογείται ως πρώτη προτεραιότητα από το 31% των εταιρειών, ενώ ένα ακόμη σημαντικό ποσοστό (23%) θέτει ως κύρια προτεραιότητα τη μείωση επισφαλειών.

Σχεδόν οι δύο στις τρεις επιχειρήσεις δηλώνουν ότι ο μέσος όρος πιστώσεων δεν ξεπερνά τις 90 ημέρες (σε ποσοστό: 64,7%). Παράλληλα, η απόλυτη πλειοψηφία των ερωτωμένων δηλώνει ότι ο μέσος όρος είσπραξης απαιτήσεων κυμαίνεται μεταξύ 60 - 90 ημερών.

Είναι προφανές ότι λόγω της σοβαρής έλλειψης ρευστότητας υπάρχει ισχυρή τάση περιορισμού των πιστώσεων, δεδομένου ότι οι τρεις στις τέσσερις εταιρείες δήλωσαν ότι έχουν προβεί σε μείωση των παρεχόμενων πιστώσεων την τελευταία διετία (σε ποσοστό: 65,1%). Η τάση αυτή θα συνεχιστεί και στο μέλλον.

Το πρωταρχικό κριτήριο για παροχή πιστώσεων προς πελάτες είναι η φερεγγυότητα τους, όπως δηλώνει η συντριπτική πλειοψηφία (96,3%) των εταιρειών.

Το ύψος των επισφαλών απαιτήσεων, εκφραζόμενο ως ποσοστό των συνολικών πωλήσεων, παραμένει σχετικά περιορισμένο (1%) για την πλειονότητα των εταιρειών. Ωστόσο, ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι πάνω από το ¼ των εταιρειών, δηλώνει ότι οι επισφάλειες καλύπτουν ποσοστό 3% - 5% του συνολικού τους κύκλου εργασιών.

Μειοψηφικό παραμένει το ποσοστό των εταιρειών (33%) που έχει προβεί σε ιδιαίτερες ενέργειες για βελτίωση της εισπραξιμότητας των απαιτήσεων τους.

Σχεδόν το ήμισυ των εταιρειών ΔΕΝ κάνει χρήση εξωτερικών υπηρεσιών είσπραξης επισφαλών απαιτήσεων (σε ποσοστό: 46,9%).

Ο κ. Ιάκωβος Κατακουζηνός, Senior Manager της ICAP Group, σχολίασε σχετικά: «Τα ευρήματα της έρευνας επιβεβαίωσαν ότι η έλλειψη ρευστότητας αποτελεί το μεγαλύτερο «πονοκέφαλο» για τις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν περιορίσει αισθητά τις πιστώσεις τους, έχουν προβεί σε μείωση του ύψους των επισφαλών απαιτήσεων και περιόρισαν τη διάρκεια είσπραξης χρέους. Επίσης, το σημαντικότερο κριτήριο που διαμορφώνει την πιστωτική πολιτική των επιχειρήσεων, είναι η φερεγγυότητα του πελάτη».

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη