Τι αγοράζουν οι Έλληνες μέσω διαδικτύου

Τρία στα 10 άτομα, ηλικίας 16 – 74 ετών, που έχουν οποτεδήποτε χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο, έκαναν κατά το α' τρίμηνο του 2015 κάποια ηλεκτρονική αγορά ή παραγγελία αγαθών ή υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου.Το συμπέρασμα προκύπτει από έρευνα

της ΕΛΣΤΑΤ κατά την οποία ερευνήθηκαν 4.667 ιδιωτικά νοικοκυριά και ισάριθμα μέλη αυτών, σε ολόκληρη την Ελλάδα, με προϋπόθεση την ύπαρξη ενός, τουλάχιστον, μέλους ηλικίας 16 – 74 ετών σε κάθε νοικοκυριό. Το ποσοστό των χρηστών του διαδικτύου που πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές αγορές το Α΄ τρίμηνο του 2015 ανέρχεται στο 33,8%, παρουσιάζοντας αύξηση 14,6% σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο 2014. Την τελευταία πενταετία, το ποσοστό των χρηστών του διαδικτύου που πραγματοποίησαν το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους αγορές ή παραγγελίες αγαθών μέσω του διαδικτύου παρουσιάζει αύξηση 83,7%, ενώ το ποσοστό για όσους δεν έχουν πραγματοποιήσει ποτέ αγορές ή παραγγελίες αγαθών μέσω του διαδικτύου, μείωση (28,9%) από 70,9% το 2010 σε 50,4% το 2015. Αυξήσεις παρατηρούνται σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές της χώρας σε σχέση με το 2014. Η μεγαλύτερη αύξηση στις ηλεκτρονικές αγορές, μεταξύ των ετών 2013 – 2015, καταγράφεται στην περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας (+50,2%) και στην περιοχή Νήσων Αιγαίου και Κρήτης (+48,9%). Αναλύοντας το προφίλ όσων πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές / παραγγελίες προκύπτει ότι, για το Α΄ τρίμηνο του 2015, το 54,2% είναι άνδρες και το 45,8% γυναίκες. Το 29,7% όσων πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 35 – 44 ετών. Αναφορικά με το επίπεδο εκπαίδευσης το 51,3% έχει υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης (διδακτορικό, μεταπτυχιακά, ΑΕΙ, ΤΕΙ, στρατιωτικές σχολές, ανώτερες σχολές κ.ά.), το 40,6% έχει μεσαίο επίπεδο εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Τεχνικό / Επαγγελματικό Λύκειο, κ.ά.) και το 8,1% έχει χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης (Γυμνάσιο, δημοτικό, δεν έχουν ολοκληρώσει ή παρακολουθήσει καμία βαθμίδα εκπαίδευσης, κ.ά.). Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που αγοράστηκαν ή παραγγέλθηκαν περισσότερο από το διαδίκτυο για προσωπική χρήση κατά τη χρονική περίοδο Απριλίου 2014 – Μαρτίου 2015, είναι τα είδη ένδυσης και υπόδησης – αθλητικά είδη με ποσοστό 47,6% και οι ηλεκτρονικές συσκευές με ποσοστό 26,3%. Οι επιλογές Τα ποσοστά που καταγράφηκαν, για όσους χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο κατά τη χρονική περίοδο Απριλίου 2014– Μαρτίου 2015, για αγορές ή παραγγελίες προϊόντων ή υπηρεσιών παρουσιάζονται για κάθε αγοραζόμενο είδος, κατά φθίνουσα σειρά, ακολούθως: είδη ένδυσης και υπόδησης – αθλητικά είδη 47,6%, ηλεκτρονικές συσκευές (βιντεοκάμερες, φωτογραφικές μηχανές, κινητά τηλέφωνα,

τηλεοράσεις, DVDs κλπ.) 26,3%. ταξιδιωτικές υπηρεσίες (εισιτήρια, ενοικίαση αυτοκινήτου κλπ.) 18,5%, οικιακά είδη (έπιπλα, παιχνίδια, είδη τέχνης, ηλεκτρικές οικιακές συσκευές κλπ.) 16,8%, εξαρτήματα και περιφερειακός εξοπλισμός (hardware) ηλεκτρονικού υπολογιστή 15%, διαμονή σε καταλύματα (ξενοδοχεία, δωμάτια, διαμερίσματα κλπ.) 12,4%. βιβλία (σε ηλεκτρονική ή μη μορφή), περιοδικά, εφημερίδες 12,3%, εισιτήρια για εκδηλώσεις (συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, κινηματογράφο κλπ.) 11,6%, άλλα (κοσμήματα, πληροφορίες από βάσεις δεδομένων κλπ.) 9,8%, φάρμακα 9,7%, λογισμικό για ηλεκτρονικό υπολογιστή και αναβαθμίσεις αυτού, συμπεριλαμβανομένου λογισμικού για computer games και video games 6,6%, είδη διατροφής – είδη παντοπωλείου 5,6%, ταινίες, μουσική 5,5%, υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών (πληρωμές συνδρομητικής τηλεόρασης –Nova– συνδρομές ευρυζωνικής σύνδεσης, λογαριασμού κινητού ή σταθερού τηλεφώνου, καταβολή χρημάτων σε προπληρωμένη τηλεφωνική κάρτα κλπ.) 2,4%, υλικό ηλεκτρονικής εκμάθησης 1,3%, μετοχές, οικονομικές υπηρεσίες, ασφάλειες (κάθε είδους) 0,6%. Ειδικότερα, για τις ηλεκτρονικές αγορές ταξιδιωτικών υπηρεσιών, καταλυμάτων και εισιτηρίων για εκδηλώσεις καταγράφεται συνεχής μείωση την τελευταία τετραετία. Το 75,2% των καταναλωτών επιλέγει να κάνει τις ηλεκτρονικές αγορές του από εγχώριες επιχειρήσεις, το 31,3% από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 17,9% από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν τη χώρα προέλευσης των πωλητών ανέρχεται στο 4,5%. Η ασφάλεια Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αναφορικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο εστιάζουν στα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν, στην ανησυχία αναφορικά με τους κινδύνους που ελλοχεύουν κατά τη χρήση του διαδικτύου και στην αποφυγή συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, καθώς και σε μέτρα που λαμβάνονται για την αποφυγή των όποιων κινδύνων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, περισσότεροι από 7 στους 10 (74,1%) από όσους χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο κατά την χρονική περίοδο Απριλίου 2014 – Μαρτίου 2015, δεν αντιμετώπισαν κάποιο πρόβλημα. Στο γράφημα που ακολουθεί δίνονται συγκριτικά στοιχεία με την έρευνα έτους 2010 (Απρίλιος 2009 – Μάρτιος 2010). Καταγράφεται αύξηση 40,9% στο ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 16-74 ετών που δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα.

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη