ΦΕΥΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ

ΑΣΧΗΜΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

Σε... αλλαγή έδρας οδηγούνται μια σειρά από θυγατρικές εταιρείες της Βιοχάλκο, μετά την απόφαση της τελευταίας να τις απορροφήσει. Όπως έγινε γνωστό, η Βιοχάλκο έθεσε σε εφαρμογή σχέδιο για τη...

συγχώνευση μετ' απορροφήσεως της ΕΛΒΑΛ, αλλά και των εταιρειών Alcomet Α.Ε. Ανώνυμος Εταιρεία Χαλκού και Αλουμινίου, Διατούρ Διαχειριστική & Τουριστική Ανώνυμος Εταιρεία, και της λουξεμβουργιανής μη εισηγμένης εταιρείας Eufina SA (Eufina).

Μάλιστα, για την ΕΛΒΑΛ η απόφαση σηματοδοτεί και την... έξοδό της από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σε μια εποχή που η χρημιατιστηριακή αγορά της χώρας δοκιμάζεται έντονα. Σύμφωνα με τη Βιοχάλκο, η παραπάνω κίνηση αναδιοργάνωσης, όπως και αυτές που προηγήθηκαν το 2013 και το 2015, έχει ως στόχο την εδραίωση ευνοϊκότερων όρων πρόσβασης στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου.

Συνέπεια της συγχώνευσης, οι μέτοχοι των απορροφώμενων εταιρειών θα ανταλλάξουν τις μετοχές τους με μετοχές της «Βιοχάλκο», μετοχές εισηγμένες και διαπραγματευόμενες στο Xρηματιστήριο Euronext των Βρυξελλών και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής μετοχών της «Βιοχάλκο» και των απορροφωμένων εταιρειών προσδιορίσθηκε ως εξής:

1) Για την Ελβάλ, οι μέτοχοί της προτείνεται να ανταλλάξουν 1,29243192046551 μετοχές με μία μετοχή της Viohalco.

2) Για την Alcomet, οι μέτοχοί της προτείνεται να ανταλλάξουν 0,152485513876182 μετοχές με μία μετοχή της Viohalco.

3) Για τη Διατούρ, οι μέτοχοί της προτείνεται να ανταλλάξουν 0,581797828936709 μετοχές με μία μετοχή της Viohalco και

4) Για την Eufina, οι μέτοχοί της προτείνεται να ανταλλάξουν 0,0161861516792586 μετοχές με μία (1) μετοχή της Viohalco.

Η όλη διαδικασία εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2016, ενώ το κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες των εταιρειών Βιοχάλκο και Ελβάλ.

Ενίσχυση ρευστότητας << Η συγχώνευση εκτιμάται ότι θα απλοποιήσει το συνολικό οργανωτικό σχήμα του ομίλου εταιρειών υπό τον άμεσο και έμμεσο έλεγχο της Βιοχάλκο επί το ορθολογικότερον. Αφενός διότι ακυρώνει περιττές υφιστάμενες διασταυρούμενες συμμετοχές (cross-participations) μεταξύ των συγχωνευομένων εταιρειών που προέκυψαν στο παρελθόν από διαδοχικούς ενδο-ομιλικούς ανασχηματισμούς.

Αφετέρου διότι καταργώντας ενδιάμεσες εταιρείες συμμετοχών (Ελβάλ, Alcomet, Διατούρ) αναβιβάζει, όπως είναι λογικό, ένα ακόμη μέρος της λειτουργίας διαχείρισης συμμετοχών στη μητρική εταιρεία Viohalco. Η συγχώνευση θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τη λογιστική αξία των συγχωνευόμενων εταιρειών και τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις στις 31.10.2015. Να σημειωθεί τέλος ότι με την απορρόφηση της Eufina θα ενισχυθεί κατά περίπου δέκα εκατομμύρια ευρώ η υφιστάμενη ρευστότητα της «Βιοχάλκο».

Υπενθυμίζεται ότι η Βιοχάλκο ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο του 2013 ότι αποφάσισε να μεταφέρει την έδρα της από την Αθήνα στις Βρυξέλλες.

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη