ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ...

Μέλη της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με

δηλώσεις τους...

στηρίζουν την αναπτυξιακή πορεία της Κοιλάδας του Αχελώου. Μεταξύ αυτών η Ευρωπαία Επίτροπος, αρμόδια για την Περιφερειακή

Ανάπτυξη, Κορίνα Κρέτσου, η Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Σίλβια Κόστα, η Πρόεδρος της Ομάδας

Οικολόγων-Πρασίνων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρεμπέκα Χάρμς και ο

Γερμανός Ευρωβουλευτής Τζό Λάϊνεν. Με τις παρεμβάσεις τους σημειώνουν πως η ευρύτερη περιοχή της Κοιλάδας

του Αχελώου και οι κάτοικοί της αποτελούν ένα από τα σημαντικά τμήματα

της Ελλάδας και της Ευρώπης ιδιαίτερα αυτή την περίοδο. Ένα τμήμα που

μπορεί να

παράγει και να δίνει ασφαλή ποιοτικά προϊόντα και οι πολίτες

των περιοχών αυτών είναι οι θεματοφύλακες της υπαίθρου και του

περιβάλλοντος. Υπό αυτή την έννοια τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

θεωρούν τη στήριξη της Κοιλάδας του Αχελώου και του

πληθυσμού που ζει

εκεί ως απολύτως αναγκαία και τα αιτήματα των τοπικών φορέων και

κατοίκων

ως απολύτως αιτιολογημένα.

Η μόνη λύση για την περιοχή είναι η παραγωγή, η μεταποίηση και η εξαγωγή ποιοτικών προϊόντων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρωγό της προσπάθειάς

αυτής. Σημειώνουν ότι

ως θεσμικοί εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών

θα είναι

αλληλέγγυοι και πάντα δίπλα στα

αιτήματα των φορέων και κατοίκων της

Κοιλάδας του Αχελώου συναισθανόμενοι πως η μάχη για την βιώσιμη και

κοινωνικά δίκαια Ευρώπη,

μέσω της αλληλοβοήθειας των μελών της και με

βάση τη δημοκρατία, την ισοτιμία, την αλληλεγγύη και την κοινωνική

υπευθυνότητα, είναι μια κοινή μάχη και θα την δώσουν μαζί με

τους

πολίτες της περιοχής. Τέλος επισημαίνουν ότι η Κοιλάδα του Αχελώου είναι περιοχή με προοπτικές ανάπτυξης, πλούσια σε φυσικές ομορφιές και πολιτιστική κληρονομιά.

Είναι ένα σημαντικό ιστορικό πολιτιστικό και θρησκευτικό κέντρο με

πανευρωπαϊκή

ακτινοβολία και λάμψη. Αυτή την πολιτιστική κληρονομιά

έχουμε υποχρέωση να την προστατεύσουμε και να την παραδώσουμε στις

επόμενες γενιές. Ιδιαίτερα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, είναι πολύ

σημαντικό να μην ξεχνάμε και τις φτωχές Ελληνικές περιφέρειες. Το να

στηρίζουμε και να αγοράζουμε τα τοπικά ποιοτικά προϊόντα είναι πολύ

σημαντικό. Η Επίτροπος Κορίνα Κρέτσου, η οποία πρόσφατα επισκέφθηκε την περιοχή

επεσήμανε ότι είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τα πλεονεκτήματα αυτής

της περιοχής, πλούσιας σε ομορφιά και πολιτιστική κληρονομιά αλλά και τα προβλήματα των κατοίκων. Διαπίστωσε πόσο μπορούν να βοηθήσουν τα διαρθρωτικά ταμεία στην ανάπτυξη της περιοχής και να καλυτερεύσουν την ζωή των κατοίκων. Επισκέφτηκε

έργα όπως η αναστήλωση του μοναστηριού του Σέλτσου τα οποία έχουν

χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και βρίσκονται στο τελικό στάδιο

της παράδοσης. Η Κοιλάδα του Αχελώου τόνισε είναι μια όμορφη περιοχή με προοπτική και

με δυνατότητα ανάπτυξης, ειδικά στον εναλλακτικό και θρησκευτικό

τουρισμό αλλά και στον Αγροτικό Τομέα.

Από την πλευρά μας θα κάνουμε

ότι είναι δυνατό ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στηρίξουμε την Ελλάδα και αυτή την περιοχή για την καλυτέρευση της ζωής των κατοίκων. Η επίτροπος Κορίνα Κρέτσου Η κα Σίλβια Κόστα επεσήμανε ότι η Κοιλάδα του Αχελώου είναι ένα

σημαντικό ιστορικό πολιτιστικό και θρησκευτικό κέντρο με

πανευρωπαϊκή

ακτινοβολία και λάμψη. Αυτή την πολιτιστική κληρονομιά

έχουμε

υποχρέωση να την προστατεύσουμε και να την παραδώσουμε στις επόμενες

γενιές. Η Κοιλάδα του Αχελώου είναι μια περιοχή με προοπτική για την Ελλάδα και

την Ευρώπη, πλούσια σε μνημεία και πολιτιστική κληρονομιά

που μας

συνδέουν με το παρελθόν για να εμπνεόμαστε για το παρόν και το μέλλον. Μνημεία όπως το μοναστήρι του Σέλτσου, της Μεγαλόχαρης, των Βραγκιανών,

του Μεσοπύργου, τα ιστορικά γεφύρια του Αχελώου: το Ρωμαϊκό της

Κουτσοκαμάρας, Το Γιοφύρι του Μανώλη, η Καμάρα Μεσοπύργου, η γέφυρα

Αυλακίου και η θρυλική γέφυρα Κοράκου που πρέπει να αναστηλωθούν είναι

μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς μας. Στην

Επιτροπή Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην οποία είμαι

Πρόεδρος προσπαθούμε να

ευαισθητοποιήσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες και

ειδικότερα τη νέα γενιά σχετικά με την αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την αναπόσπαστη σύνδεσή της με την καθημερινή ζωή μας. Θέλω επίσης να υπενθυμίσω ότι έχουμε μια πολύ σημαντική

νέα σύμβαση, τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, που ονομάζεται η Σύμβαση

του Φάρο. Φάρο είναι το όνομα της πορτογαλικής πόλης στην οποία υπογράφτηκε, και καλεί όλα τα Κράτη-Μέλη να υπογράψουν και να εγκρίνουν

την εν λόγω

σύμβαση, διότι η σύμβαση αυτή, για πρώτη φορά, λέει ότι έχουμε το

καθήκον

και το

δικαίωμα στην πολιτιστική κληρονομιά. Το καθήκον της

προστασίας και του

δικαιώματος να γνωρίζουμε

την πολιτιστική

κληρονομιά.

Ίσως λοιπόν η Κοιλάδα του Αχελώου θα μπορούσε να είναι μια

πόλη Φάρο μια περιοχή Φάρο. Οι αρχαιολογικοί χώροι της Κοιλάδας του Αχελώου είναι εκεί για να μας

θυμίζουν την υποχρέωση για το σεβασμό αυτής της κληρονομιάς αλλά και την υποχρέωση για την αξιοποίησή της. Δηλώσεις Ευρωπαίων για την Ανάπτυξη στην περιοχή του Αχελώου Το να προστατεύσουμε τον πολιτισμό μας, τα μνημεία μας και το περιβάλλον δεν είναι ούτε πολυτέλεια ούτε οικονομική επιβάρυνση είναι μια

αναγκαιότητα μια επένδυση για έναν καλύτερο κόσμο του αύριο που θα

αφήσουμε στα παιδιά μας και στις επόμενες γενιές. Η κα Ρεμπέκα Χάρμς αναφέρθηκε ότι στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε αυτές τις

δύσκολες στιγμές, είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχνάμε σχετικά με τις

αξίες, τη μεγάλη αξία της υπέροχης φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

της χώρας και της Κοιλάδας του Αχελώου. Πιστεύω

ότι είναι μέρος αυτής

της μεγάλης κληρονομιάς να προστατεύσουμε αυτή τη φυσική κληρονομιά αλλά επίσης να προστατεύσουμε και την πολιτιστική κληρονομιά και την

ανάπτυξη. Το να στηρίζουμε και να αγοράζουμε τα τοπικά προϊόντα είναι

πολύ σημαντικό. Ο κ. Τζό Λάϊνεν επεσήμανε ότι έχει επισκεφτεί και αυτός την κοιλάδα του

Αχελώου και είδε πόσο όμορφα είναι τα χωριά και πόσο όμορφο είναι το

τοπίο και πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει πολλές

προσπάθειες να υποστηρίξει την οικονομική ανάπτυξη αυτής της περιοχής

και

να σώσει την υπάρχουσα πολιτισμική κληρονομιά. Κληρονομιά που

ανήκει όχι μόνο στη χώρα της Ελλάδας αλλά και σε όλη την Ευρώπη οπότε

νομίζει ότι η Κοιλάδα του Αχελώου είναι ένα παράδειγμα για το πως

μπορούμε να έχουμε αγροτική ανάπτυξη και όχι μόνο στις μεγαλύτερες

πόλεις και μητροπολιτικές περιοχές. Ο Τζο Λάιντεν Πρέπει να έχουμε μια ισορροπία μεταξύ μητροπολιτικών περιοχών και αγροτικών περιοχών. Αυτό είναι ένα καλό μήνυμα που πρέπει να διαδώσουμε σε όλη την Ευρώπη να υποστηρίξουμε την κοιλάδα του Αχελώου και άλλες περιοχές αυτής της

ποιότητας.

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη