ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ : ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ...

Διέξοδο για συνταξιοδότηση έως και τρία χρόνια νωρίτερα δίνει η

δυνατότητα...

εξαγοράς πλασματικού χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας στους

ασφαλισμένους των ειδικών ταμείων (ΔΕΚΟ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) που θα σπεύσουν τις

δύο ημέρες που απομένουν πριν από την εκπνοή του 2015 να υποβάλλουν

αιτήσεις. Το παράθυρο ευκαιρίας αφορά τους ασφαλισμένους που είχαν δικαίωμα

συνταξιοδότησης (με πλήρη σύνταξη), χωρίς όριο ηλικίας με τη συμπλήρωση

35 ετών ασφάλισης. Σύμφωνα με τις εγκυκλίους που ορίζουν τα νέα όρια ηλικίας, το δικαίωμα

της 35ετίας καταργείται και η συγκεκριμένη κατηγορία συνταξιοδοτείται με επιβάρυνση 6 μηνών έως και 4 ετών μετά τη συμπλήρωση των 58. Για παράδειγμα εάν ο ασφαλισμένος συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης το 2017

θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση ηλικίας 59 ετών και 6 μηνών. Εναλλακτικά όπως προβλέπει η εγκύκλιος του υπουργείου εργασίας για τα ειδικά ταμεία που δημοσιοποιήθηκε στις 23/12 μπορεί να

αναγνωρίσει πλασματικό χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας, προκειμένου να

θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης σε μικρότερη ηλικία. Συγκεκριμένα αναγνωρίζοντας ένα έτος στρατιωτικής υπηρεσίας το 2015, συμπληρώνει 35 έτη ασφάλισης το 2016 και θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη

συμπλήρωση του 59ου έτους της ηλικίας του, ενώ αναγνωρίζοντας δύο έτη στρατιωτικής υπηρεσίας του 2015, συμπληρώνει 35 έτη ασφάλισης το 2015 και θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη

συμπλήρωση ηλικίας 58 ετών και 6 μηνών (το 2016)

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη