Κι όμως ο Πλούταρχος έκανε αναφορά σε ΑΤΙΑ το 74-66 π.Χ.!!

Κι όμως ο Πλούταρχος έκανε αναφορά σε ΑΤΙΑ το 74-66 π.Χ.!!... Εδώ και πολλά χρόνια άκουγα αρκετούς ιστορικούς και «ερευνητές» να επισημαίνουν την ύπαρξη πολλών αναφορών σε αγνώστου ταυτότητος ιπτάμενων αντικειμένων (ΑΤΙΑ) μέσα στην Αρχαία Ελληνική Γραμματεία. Σχεδόν σπάνια όμως κάποιος παρέθετε περαιτέρω στοιχεία, όπως συγκεκριμένα βιβλία, κεφάλαια, εδάφια, για να μπορέσω να κάνω την δική μου μελέτη. Έτσι βρήκα μετά απο καιρό το έργο του Πλούταρχου «Λεύκολλος» από τους Βίους Παράλληλους. Διαβάζοντάς το, θυμήθηκα μία αναφορά που είχε γίνει για το συγκεκριμένο έργο, σχετικά με την εμφάνιση ενός αγνώστου ταυτότητος ιπτάμενου αντικειμένου κατά την διάρκεια μίας μάχης. Στο παρακάτω απόσπασμα, ο Πλούταρχος αναφέρει ότι ο Λεύκολλος με τον Ρωμαϊκό στρατό του ήταν έτοιμος να πολεμήσει εναντίον του Βασιλιά του Πόντου Μιθριδάτη καί του συμμάχου του Μαρίου, τον οποίον είχε στείλει ο Σερτώριος προς βοήθεια του Μιθριδάτη. Ενώ ο στρατός των Ρωμαίων είχε παραταχθεί εναντίων του στρατού του Μιθριδάτη και όλα ήταν έτοιμα για να ξεκινήσει η μάχη, ξαφνικά, μέσα από τα σύννεφα εμφανίζεται ένα αγνώστου ταυτότητος ιπτάμενο αντικείμενο… καταστ?ς δ” ε?ς ?ποψιν τ?ν πολεμίων κα? θαυμάσας τ? πλ?θος, ?βούλετο μ?ν ?πέχεσθαι μάχης κα? τρίβειν τ?ν χρόνον, Μαρίου δ”, ?ν Σερτώριος ?ξ ?βηρίας ?πεστάλκει Μιθριδάτ? μετ? δυνάμεως στρατηγόν, ?παντήσαντος α?τ? κα? προκαλουμένου, κατέστη μ?ν ε?ς τάξιν ?ς διαμαχούμενος, ?δη δ” ?σον ο?πω συμφερομένων, ?π” ο?δεμι?ς ?πιφανο?ς μεταβολ?ς, ?λλ” ?ξαίφνης το? ?έρος ?πορραγέντος, ?φθη μέγα σ?μα φλογοειδ?ς ε?ς μέσον τ?ν στρατοπέδων καταφερόμενον, τ? μ?ν σχ?μα πίθ? μάλιστα, τ?ν δ? χρόαν ?ργύρ? διαπύρ? προσεοικός, ?στε δείσαντας ?μφοτέρους τ? φάσμα διακριθ?ναι. το?το μ?ν ο?ν φασιν ?ν Φρυγί? περ? τ?ς λεγομένας ?τρύας συμβ?ναι τ? πάθος.» Μετάφραση όταν αντίκρισε τους εχθρούς, απόρησε με το πλήθος τους καί θέλησε να αποφύγει την μάχη καί να καθυστερήσει, επειδή όμως ο Μάριος, που είχε στείλει από την Ιβηρία ο Σερτώριος στον Μιθριδάτη ως στρατηγό μαζί με στρατιωτική δύναμη, τον συνάντησε καί τον προκαλούσε, παρατάχθηκε για να πολεμήσει. Ενώ βάδιζαν ήδη προς τη σύγκρουση, χωρίς να συμβεί καμμιά φανερή μεταβολή, άνοιξε ο αέρας καί φάνηκε να κατεβαίνει με ορμή ένα μεγάλο σώμα σαν φλόγα, που έμοιαζε πολύ με πιθάρι στο σχήμα καί με πυρακτωμένο ασήμι στο χρώμα, καί οι δύο στρατοί φοβισμένοι από το όραμα αποσύρθηκαν. Λένε λοιπόν πως αυτό έγινε στη Φρυγία, κοντά στις λεγόμενες Οτρύες.» Αυτό το γεγονός συνέβη κατά τον Τρίτο Μιθριδατικό Πόλεμο, τα έτη 74-66 π.Χ.

Πηγή

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη