Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τους Χιλιαστές (Μάρτυρες του Ιεχωβά)

ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΙΡΕΣH Μόνο

η αλήθεια του Θεού σώζει τον άνθρωπο. Αυτή η αλήθεια μας φανέρωσε ο

Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Ήρθε στον κόσμο για να "κηρύξει το ευαγγέλιο

του Θεού" (Μαρκ. 1,14). Να

διδάξει και να "μαρτυρίσει την αλήθεια"(Ιω.

18,37). Γνωρίζοντας, λοιπόν ο άνθρωπος την αλήθεια του Χριστού

ελευθερώνεται από την αμαρτία (Ιω. 8,32). Υπακούοντας σ' αυτήν μετέχει

στην αληθινή ζωή (Ιω. 14,6) Απέναντι στην αλήθεια του Θεού βρίσκεται η πλάνη και η αίρεση. Η πλάνη αρνείται την αλήθεια και η αίρεση τη νοθεύει. Έτσι ο άνθρωπος που έπεσε σε πλάνη ή παρασύρθηκε απο την αίρεση χάνει τη δυνατότητα της σωτηρίας. Η

Εκκλησία που είναι "ο στύλος και το στήριγμα της αλήθειας"( Ά Τιμ.

3,15), απο τα πρώτα χρόνια ακόμη, αγωνίστηκε σκληρά να κρατήσει ακέραιη

και ανόθευτη την αλήθεια, που μας παρέδωσε ο Χριστός. Η συνεχής φροντίδα

των Αποστόλων και των διαδόχων τους ήταν να προφυλάξουν τους

χριστιανούς από τις πλανεμένες διδασκαλίες, τους "ψευδοδιδασκάλους" και

τους "ψευδοπροφήτες (Ματθ. 7,15

΄Β Πετρ. 2,1 Ά Ιω. 4,1) Ανθρώποι

αιρετικοί που προσπάθησαν να διαστρέψουν την αλήθεια (Πραξ. 20,30),

εμφανίστηκαν πολλοί. Τέτοιοι παλαιότερα ήταν οι Αρειανοί, οι

Πνευματομάχοι, οι Εικονομάχοι και άλλοι. Αιρετικοί υπάρχουν και στις

μέρες μας. Εξίσου επικίνδυνοι με τους παλιούς, και υπηρετώντας τον ίδιο

πάντα στόχο: κηρύσσοντας "διεστραμμένα" να αποσπούν τους χριστιανούς

"οπίσω αυτών". Στην αίρεση τους. Απο

τους πιό επικίνδυνους αιρετικούς των ημερών μας είναι και οι Χιλιαστές.

Σ' αυτούς αναφέρονται τα παρακάτω. Σκοπό έχουν να σε πληροφορήσουν για

το τι πρέπει να γνωρίζεις γι' αυτούς. Διάβασε τα με προσοχή. Προσπάθησε

ν' ανταποκριθείς σε οτι με αγάπη σου ζητάμε. Κάνε να φτάσει και σε χέρια

άλλων αδελφών μας, που πιθανόν βρίσκονται σε άγνοια ή ακόμη και σε

κίνδυνο. ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΕΚΕΙΝΟΙ Οι

πιό βασικές αλήθειες τις πίστεως μας σε αντίθεση με τους Χιλιαστές που

είναι από τους πιό φοβερούς αιρετικούς όλων των εποχών, διότι υιοθέτησαν

και κηρύττουν τις περισσότερες από τις πλάνες, που στηρίχτηκαν κατά

καιρούς από διάφορους αιρεσιάρχες. Σ' αυτές πρόσθεσαν και πολλές άλλες.

Εδώ απλώς αναφέρουμε τις μεγαλύτερες. 1. Βασική

αλήθεια του Χριστιανισμού είναι η πίστη στην Αγία Τριάδα. Ο Θεός είναι

Ένας κατά την ουσία αλλά ταυτόχρονα Τριαδικός, δηλαδή τρία Πρώσοπα, ο

Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Οι Χιλιαστές όχι μόνο απορρίπτουν την πίστη στον Τριαδικό Θεό, αλλά

φτάνουν να γράφουν πώς η Τριαδική διδασκαλία προέρχεται από τη "διάνοια

του Σατανά" ( Άρα λένε πώς ένας Άγιος Σπυρίδονας αποδυκνείοντας αυτά

σκεφτόταν απο τον Σατανά) 2.

Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός

είναι "Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού".

Γεννημένος προαιώνια από το Θεό Πατέρα, είναι της ίδιας ουσίας και της

φύσεως μ' Εκείνον. Όντας λοιπόν τέλειος Θεός, έγινε και τέλειος άνθρωπος

"δια την ημετέραν σωτηρίαν". Οι Χιλιαστές, όπως ο παλιός αιρεσιάρχης Άρειος, που καταδικάστηκε απο

την Ά οικουμενική Σύνοδο, αρνούνται τη θεότητα του Χριστού μας και

διδάσκουν πως είναι κτίσμα, δηλαδή δημιούργημα του Θεού. Αυτή και μόνο η

πλάνη τους δείχνει πως είναι "αντίχριστοί" 3.

Το Άγιο Πνεύμα είναι το τρίτο πρώσοπο της Αγίας Τριάδος. Όπως ο Υιός,

που γεννιέται από το Θεό Πατέρα, είναι της ίδιας φύσεως μ' Εκείνον, έτσι

και το Άγιο Πνεύμα,

που εκπορεύεται επίσης απο τον Πατέρα (Ιω. 15,26),

είναι πάλι της ίδιας φύσεως και της ίδιας ουσίας, δηλαδή Θεός. Για το Άγιο Πνεύμα οι Χιλιαστές προχωρούν ακόμη πιό πέρα και από τους

παλιούς Πνευματομάχους, που καταδίκασε η ΄Β οικουμενική Σύνοδος. Δεν

παραδέχονται όχι μόνο τη θεότητα Του, αλλά ούτε και την πρωσοπική Του

υπόσταση. Το θεωρούν απλώς ενεργό δύναμη του Θεού. 4.

Ο άνθρωπος δεν αποτελείται μόνο απο σώμα. Έλαβε από το δημιουργό Θεό

και ψυχή, που είναι αθάνατη. Ακόμη δεχόμαστε πώς η ζωή συνεχίζεται και

μετά το θάνατο μάς. Οι Χιλιαστές δεν πιστεύουν στην αθανασία της ψυχής, όπως παλιά οι

Θνητοψυχίτες. Γι' αυτούς ο άνθρωπος είναι μόνο σώμα. Ότι ονομάζουμε

ψυχή, έιναι απλώς η ζωή, όπως ακριβώς η ζωή των ζώων. Πεθαίνοντας ο

άνθρωπος περιέρχεται στην ανυπαρξία. Εκμηδενίζεται. 5. Για μας τους Ορθοδόξους η Παναγία είναι "η μητέρα του Κυρίου" μας 5.

Οι Χιλιαστές δεν αναγνωρίζουν την Παναγία ως Θεοτόκο και

παρερμηνεύοντας , όπως το συνηθίζουν, διάφορα χωρία της Γραφής,

απορρίπτουν οτι υπήρξε Αειπάρθενος. 6.

Εμείς τιμούμε τους Αγίου του Θεού, δηλαδή εκείνους που αφιέρωσαν

ολόκληρη τη ζωή τους στο Θεό και έζησαν ακολουθώντας πιστά το θέλημα

Του. Δεχόμαστε ακόμη πως αυτή η μεταχή τους στη θεία ζωή, τους δίνει τη

δυνατότητα να μεσιτεύσουν στο Θεό για μας.

Οι Χιλιαστές αρνούνται την ύπαρξη των Αγίων και επομένως τις μεσιτείες

τους και την τιμητική προσκύνηση τους εκ μέρους των πιστών. Και είναι

φυσικό, αφού δέχονται πως οι άνθρωποι- άρα και οι Άγιοι - μετά το θάνατο

τους εκμηδενίζονται. 7.

Ως χριστιανοί ανήκουμε στην Εκκλησία, που είναι το σώμα του Χριστού

μας. Σωζόμαστε μόνο όταν είμαστε μέλη της Εκκλησίας και όταν γινόμαστε

μέτοχοι της θείας χάριτος μέσω των μυστηρίων, που συνέστησε και παράδωσε

ο ίδιος ο Λυτρωτής μας Ιησούς. Οι Χιλιαστές δεν πιστεύουν στην Εκκλησία. Αρνούνται τη σωστική χάρη των μυστηρίων. Πολεμούν και διαβάλλουν τους κληρικούς. 8.

Ο Σταυρός του Κυρίου μας είναι το καύχημα όλων των πιστών, αφού επάνω

του θυσιάστικε ο Λυτρωτής μας. Τον μισούσαν και τον προσκυνούσαν οι

χριστιανοί ήδη από τα αποστολικά χρόνια. Έτσι κι εμείς εξακολουθούμε να

τον σεβόμαστε και να τον προσκυνούμε. Οι Χιλιαστές δεν χρησιμοποιούν και δεν τιμούν το Σταυροό. Είναι

χαρακτηριστικό: Δεν κάνουν ποτέ το σημείο του σταυρού! Φτάνουν μάλιστα

ν' αποκαλούν εμας τους χριστιανούς που τον κάνουμε ειδωλολάτρες! 9. Οι Ορθόδοξοι τιμούμε και ασπαζόμαστε τις ιερές εικόνες. Όχι βέβαια, τα ξύλα, αλλά τα εικονιζόμενα ιερά πρόσωπα. Οι Χιλιαστές είναι εικονομάχοι. Όχι μόνο δεν τιμούν και δέν προσκυνούν τις εικόνες αλλά τις χλευάζουν και τις καταπατούν. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ Ασφαλώς

κάτι έχεις ακούσει για τους Χιλιαστές. Ακόμη είναι πιθανό να έχουν

χτυπήσει και την πόρτα του σπιτιού σου ή να τους είδες κάπου (στη λαϊκή

αγορά, σε μια πλατεία, σε κάποιο δρόμο), να πουλούν τα βιβλία και τα

περιοδικά τους. Λοιπόν, τι ακριβώς είναι οι Χιλιαστές; Πρόκειται

για μιά ύπουλη και επικίνδυνη αίρεση. Μια ξενόφερτη και ξενοκίνητη

οργάνωση. Μια τεράστια πολυεθνική μετοχική εταιρία, που εδρεύει στο

Μπρούκλιν της Αμερικής και από εκεί, μέσω βιβλίων και περιοδικών της που

διοχετεύει σ' ολόκληρο τον κόσμο, κηρύττει τις πιό χοντροκομμένες

πλάνες και επαναλαμβάνει τις περισσότερες από τις αντιχριστιανικές

διδασκαλίες, που μέχρι σήμμερα υποστήριξαν οι διάφοροι αιρετικοί. Η

οργάνωση των Χιλιαστών (" Βιβλική και Φυλλαδική Εταιρία Σκοπιά")

ξεκίνησε τον περασμένο αιώνα (1881). Ιδρυτής και πρώτος αρχηγός της

υπήρξε ο αμερικανοεβραίος έμπορος Κάρολος Ρώσσελ. Οι

Χιλιαστές μας παρουσιάζονται με διάφορα ονόματα. Είναι κι αυτό ένα από

τα πολλά τεχνάσματα τους. Αλλάζουν συχνά όχι μόνο ονόματα αλλά και

διδασκαλία, όταν αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντα τους. Τα

πιό γνωστά ονόματα τους είναι Χιλιαστές και μάρτυρες του Ιεχωβά.

ΧΙΛΙΑΣΤΕΣ ονομάστηκαν,. γιατί πιστεύουν πως ο Χριστός θα έρθει στη γή

για να εγκαθιδρύσει μιά επίγεια βασιλεία, που θα διαρκέσει χίλια χρόνια.

Έφτασαν μάλιστα να ορίσουν και χρονολογίες για "το τέλος του πονηρού

κόσμου" και την έναρξη της βασιλείας, που βέβαια, διαψεύστηκα. Η

τελευταία χρονολογία που είχαν ορίσει ήταν το φθινόπωρο του 1975. Για

μιά ακόμη φορά έπεσαν έξω και γελοιοποιήθηκαν! Οι

Χιλιαστές θέλουν να αποκαλούνται ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ. Με την ονομασία

αυτή "Γιεχωβάδες") είναι και πιό γνωστοί στο λαό μας. Γιατί θέλουν να

ονομάζονται έτσι; Διότι ισχυρίζονται πως ο Θεός πρέπει να αποκαλείται

μόνο με το εβραϊκό του όνομα "Ιεχωβά". Όποιος δεν ονομάζει έτσι τον Θεό

δεν σώζεται! Ο ισχυρισμός αυτός είναι τελείως αστήρικτος. Όχι μόνο διότι

ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη ονομάζεται ακριβέστερα "Γιαχβέ" αλλά και

διότι το όνομα αυτό δεν είναι το μοναδικό. Στην Π. Διαθήκη υπάρχουν κι

άλλα ονόματα του Θεού (Ων, Θεός Αβρααμ κ.τ.λ.). Τελευταία

οι Χιλιαστές διεκδικούν ακόμη και το όνομα του ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ. Ωστόσο,

είναι ολοφάνερο πως το κάνουν για να εξαπατήσουν τους απλούς και

ακατόπιστους αδελφούς μας. Χριστιανοί είναι μόνο εκείνοι που πιστεύουν

στο Χριστό. Όσοι αρνούνται τη θεότητα Του, όπως οι Χιλιαστές, είναι

αντίχριστοι.

πηγη το είδαμε ΕΔΩ koukfamily.blogspot.gr

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη