Οι αρχαιότεροι οργανισμοί που ζουν στην Γη σε ένα βίντεο

Η φωτογράφος Ρέισελ Σούσμαν γυρνούσε όλο τον κόσμο για πάνω από 10 χρόνια για να τραβήξει με την κάμερά της τα αρχαιότερα φυτά και μικροοργανισμούς που εξακολουθούν να ζουν πάνω στον πλανήτη.

Μερικοί μάλιστα μικροοργανισμοί και τα φυτά ζουν αδιαλείπτως πάνω στον πλανήτη έως και 13.000 χρόνια.

Η φωτογραφία δείχνει τον Λιαρέτ που υπάρχει στην έρημο Ατακάμα της Χιλής εδώ και 3.000 χρόνια.

Δείτε το βίντεο: YouTube

var ytcsi = {gt: function(n) {n = (n || '') + 'data_';return ytcsi[n] || (ytcsi[n] = {tick: {},span: {},info: {}});},tick: function(l, t, n) {ytcsi.gt(n).tick[l] = t || +new Date();},span: function(l, s, n) {ytcsi.gt(n).span[l] = (typeof s == 'number') ? s :+new Date() - ytcsi.data_.tick[l];},info: function(k, v, n) {ytcsi.gt(n).info[k] = v;}};(function() {var perf = window['performance'] || window['mozPerformance'] ||window['msPerformance'] || window['webkitPerformance'];ytcsi.tick('_start', perf ? perf['timing']['responseStart'] : null);})();if (document.webkitVisibilityState == 'prerender') {ytcsi.info('prerender', 1);document.addEventListener('webkitvisibilitychange', function() {ytcsi.tick('_start');}, false);}try {ytcsi.pt_ = (window.chrome && chrome.csi().pageT ||window.gtbExternal && gtbExternal.pageT() ||window.external && external.pageT);if (ytcsi.pt_) {ytcsi.info('pt', Math.floor(ytcsi.pt_));}} catch(e) {}

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη