Από «κόσκινο» τα πτυχία νέων δικηγόρων από ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου - Σοβαρές ελλείψεις στα πιστοποιητικά τους

Αναστάτωση επικρατεί τις τελευταίες μέρες στους κόλπους των δικηγόρων, καθώς ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών σκοπεύει να προχωρήσει στον επανέλεγχο πτυχίων εκατοντάδων νέων

δικηγόρων που σπούδασαν Νομική σε ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου. Σύμφωνα με ΤΑ ΝΕΑ, ο επανέλεγχος καθίσταται αναγκαίος, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΔΣΑ Βασίλη Αλεξανδρή, μετά τη διαπίστωση ότι 33 νέα πτυχία που υποβλήθηκαν προς έλεγχο στους ελληνικούς δικηγορικούς συλλόγους παρουσίαζαν σοβαρές αντιφάσεις. Επιπλέον στο πρόσφατο παρελθόν, προτού ανατεθεί στους δικηγορικούς συλλόγους ο έλεγχος των πτυχίων μέσω Επιτροπής Αξιολόγησης, πολλοί νέοι δικηγόροι είχαν προέλθει από τα ίδια ιδιωτικά πανεπιστήμια με αναγνωρισμένα πτυχία, οι οποίοι ήδη δικηγορούν και τώρα θα ελεγχθούν ξανά. Η Επιτροπή Αξιολόγησης επαγγελματικών προσόντων πτυχιούχων αλλοδαπής των δικηγορικών συλλόγων βγάζει ουσιαστικά κόκκινη κάρτα στον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) επειδή έχει αναγνωρίσει πτυχία για τα οποία μετέπειτα διαπιστώθηκαν ελλείψεις. Η Επιτροπή Αξιολόγησης των δικηγόρων πριν από λίγες ημέρες εξέτασε αιτήσεις εγγραφής στους δικηγορικούς συλλόγους τις οποίες μεταξύ των άλλων, είχαν υποβάλει υποψήφιοι απόφοιτοι από δύο ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κυπρου. Διαπιστώθηκε ότι σε όλους τους προς αξιολόγηση φακέλους υπάρχουν αντιφάσεις στα προσκομισθέντα έγγραφα για περισσότερα ζητήματα (ενδεικτικά ως προς τον αριθμό των μεταφερόμενων μαθημάτων, το ύψος των πιστωτικών μονάδων ανά μάθημα, τη διάρκεια σπουδών), που καθιστούν αδύνατη την αξιολόγηση των φακέλων. Κατόπιν αυτών, αποφασίστηκε να αναβληθεί η συζήτηση όλων των ως άνω αιτήσεων και να σταλούν έγγραφα προς τα πανεπιστήμια με κοινοποίηση στους αιτούντες, προκειμένου να παρασχεθούν επεξηγήσεις, διατηρώντας κάθε νόμιμη επιφύλαξη. Εισήχθησαν προς εξέτασε 93 φάκελοι, εκ των οποίων οι 60 οι οποίοι ήταν πλήρεις αξιολογήθηκαν και για 33 φακέλους αναβλήθηκε η αξιολόγηση προκειμένου να συμπληρωθεί ο φάκελος» αναφέρει η απόφαση της Επιτροπής. Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη