ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 775 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ...

Την πρόσληψη 775 αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης... για την ειδική αγωγή ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας. Ειδικότερα, προσλαμβάνονται για το τρέχον σχολικό έτος 139 νηπιαγωγοί

ειδικής αγωγής (ΕΑΕ - ΠΕ61 & ΠΕ60.50), 204 δάσκαλοι ειδικής αγωγής

ΕΑΕ - ΠΕ71 & ΠΕ70.50), καθώς επίσης και 432 δάσκαλοι (κλάδου ΠΕ70)

για την παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή/και

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, οι προσλαμβανόμενοι

οφείλουν να παρουσιαστούν στις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,

όπου προσλήφθηκαν, για ανάληψη υπηρεσίας τη Δευτέρα και την Τρίτη, 9 και 10 Νοεμβρίου, και θα τοποθετηθούν με απόφαση του διευθυντή Εκπαίδευσης

σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής όπου προσλήφθηκαν μέχρι τη

λήξη του διδακτικού έτους. Η πρόσληψη γίνεται στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα

εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία

ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - ΑΠ1 (MIS 520707), ΑΠ2 (MIS

485613), ΑΠ3 (MIS 485614)», του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

του ΕΣΠΑ για το διδακτικό έτος 2015-2016.

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη