ΕΚΤ: ΣΤΑ 14,4 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ...

Η μάχη για τη συγκέντρωση των ιδιωτικών κεφαλαίων για τις τράπεζες

ξεκίνησε με την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των stress tests. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΚΤ το συνολικό ποσό των κεφαλαιακών

αναγκών των τραπεζών ανέρχεται σε 14,4 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με το σύνολο

των αναγκών κατανέμεται ως εξής: Eurobank 2,12

δισ. ευρώ Alpha Bank 2,74 δισ. ΕΤΕ 4,6 δισ. ευρώ

Τράπεζα Πειραιώς 4,93 δισ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΚΤ: Από τη συνολική αξιολόγηση των τεσσάρων σημαντικών ελληνικών τραπεζών

προκύπτει συνολική υστέρηση κεφαλαίων ύψους 4,4 δισ. ευρώ στο πλαίσιο

του βασικού σεναρίου και 14,4 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του σεναρίου

δυσμενών εξελίξεων. Η υστέρηση κεφαλαίων περιλαμβάνει προσαρμογές που προέκυψαν από τον

έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού ύψους 9,2 δισ. ευρώ. Οι τράπεζες έχουν διορία έως τις 6 Νοεμβρίου για να υποβάλουν σχέδια

κάλυψης των κεφαλαιακών αναγκών με τα οποία θα εξηγούν πώς προτίθενται

να καλύψουν την υστέρηση κεφαλαίων. Η κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών θα βελτιώσει την ανθεκτικότητα των ισολογισμών των τραπεζών. Διαβάστε όλη την ανακοίνωση της EKT

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη