ΕΚΤ : ΔΕ ΔΙΝΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ELA ...

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΣΤΑ 88,6 ΔΙΣ ΕΥΡΩ...

Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε τη Δευτέρα να διατηρήσει... το

όριο του ELA αμετάβλητο, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Κεντρική

Τράπεζα, αλλά παράλληλα προχώρησε σε «προσαρμογή» της αξίας των ενέχυρων που αποδέχεται η ΕΚΤ για τον ELA. Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο ELA παρέχεται μόνο έναντι επαρκών ενεχύρων. Η ΕΚΤ παρακολουθεί στενά την κατάσταση στις χρηματοοικονομικές αγορές

και τις πιθανές επιπτώσεις για την νομισματική πολιτική και την

ισορροπία του ρίσκου στην σταθερότητα των τιμών στην ευρωζώνη. Δηλώνει

έτοιμη να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλία εντός της εντολής της.

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη