Τι σημαίνουν όλοι αυτοί οι αριθμοί στις πιστωτικές κάρτες;;;

Έχετε ποτέ αναρωτηθεί πώς οι εταιρείες που εκδίδουν πιστωτικές κάρτες βρίσκουν τους αριθμούς που βάζουν πάνω στις κάρτες... Οι εταιρείες πιστωτικών καρτών έχουν συμφωνήσει σε μια ομάδα κανόνων. Ορίστε λοιπόν τι σημαίνουν οι αριθμοί… Το πρώτο ψηφίο είναι ο Major Industry Identifier (κύρια ταυτότητα της βιομηχανίας). Προσδιορίζει την κατηγορία της οντότητας που εξέδωσε την κάρτα. 1 και 2 είναι αερογραμμές 3 είναι ταξίδια και διασκέδαση 4 και 5 είναι τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα 6 είναι εμπορικά και τράπεζες 7 είναι πετρελαϊκές εταιρείες 8 είναι τηλεπικοινωνίες 9 είναι εθνική ανάθεση Τα πρώτα έξι ψηφία φανερώνουν τον εκδότη της πιστωτικής κάρτας Issuer Identification Number (INN). Προσδιορίζουν το ίδρυμα που εξέδωσε την κάρτα. Visa: 4xxxxx Mastercard: 51xxxx – 55xxxx Discover : 6011xx , 644xxx , 65xxxx Amex : 34xxxx , 37xxxx Oι κάρτες μπορούν να αναγνωριστούν από τον αριθμό ΙΙΝ. Μια κάρτα που αρχίζει από 376211 είναι μια American Express Gold της Singapore Airlines Krisflyer. To 529962 σημαίνει ότι είναι μια προπληρωμένη MasterCard της Much-Music. To 7o και τα ακόλουθα ψηφία χωρίς το τελευταίο είναι ο προσωπικός λογαριασμός. Αυτό δημιουργεί συνολικά ένα τρισεκατομμύριο πιθανούς συνδυασμούς. Το τελευταίο ψηφίο είναι το ψηφίο επαλήθευσης. Χρησιμοποιείται για να επαληθευτεί η γνησιότητα της κάρτας με τον αλγόριθμο Luhn.

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη