ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ...

Αβέβαιη η ιταλική κοινή γνώμη για τις ευθύνες σχετικά με την καθυστέρηση επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Θεσμών, σύμφωνα με δημοσκόπηση

που δημοσιεύει η Κοριέρε Ντέλα Σέρα. Δημοσκόπηση διενήργησε η εταιρία Swg για λογαριασμό της ιταλικής

εφημερίδας Κοριέρε Ντέλα Σέρα, ξεκινώντας από την θέση ότι «η Ελλάδα

δηλώνει ότι δεν θα πληρώσει το χρέος της προς το Διεθνές Νομισματικό

Ταμείο» και ρωτώντας παράλληλα, τους Ιταλούς τι πρέπει να γίνει. Βάσει των αποτελεσμάτων που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της εφημερίδας,

το 33% του στατιστικού δείγματος απάντησε ότι «πρέπει να συνεχισθούν οι

βοήθειες προς την Ελλάδα», το 42% ότι «η Ελλάδα πρέπει να βγει από την

Ευρωπαϊκή Ένωση διότι δεν δέχεται να την βοηθήσουν» και το 25% ότι δεν

ξέρει τι είναι πιο σωστό. Στο σχόλιό της, η εφημερίδα τονίζει ότι υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα,

μεταξύ των ερωτηθέντων, για το ποιος φέρει μεγαλύτερες ευθύνες - οι

Eυρωπαίοι γραφειοκράτες ή η Ελλάδα- αλλά υπερέχει η άποψη σύμφωνα με την οποία η χώρα μας κωλυσιεργεί.

Υπέρ της εξόδου της χώρας μας, γράφει η «Κοριέρε», τάσσονται οι

ερωτηθέντες που ζουν στην βόρεια Ιταλία, κατά εκείνοι που διαμένουν στις νότιες περιφέρειες. Τα άτομα μέχρι πενήντα πέντε ετών υποστηρίζουν την

θέση της αποκοπής από την Ευρώπη, οι πολίτες από πενήντα πέντε χρόνων

και πάνω την συνέχιση της βοήθειας. Πρέπει πάντως να υπογραμμισθεί, ότι η διαπίστωση βάσει της οποίας

διενεργήθηκε η εν λόγω δημοσκόπηση, αναφέρεται σε γεγονός (άρνηση

πληρωμής των οφειλών προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) που αποτελεί

αποκλειστική ερμηνεία της εφημερίδας και προδιαθέτει αρνητικά το

στατιστικό δείγμα των ερωτηθέντων.

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη