Ο Άρειος Πάγος

Συνδεδεμένος από τα αρχαία χρόνια με την δημόσια και θρησκευτική ζωή των

Αθηνών.

Ο προς τα

δυτικά της Ακροπόλεως των Αθηνών ευρισκόμενος πετρώδης λόφος.

Συνδεδεμένος από τα αρχαία χρόνια με την δημόσια και θρησκευτική ζωή των

Αθηνών. Κατά μία παλαιά παράδοση, ο λόφος ονομάστηκε έτσι από τον θεό Άρη,

ο οποίος δικάστηκε στον λόφο αυτόν, επί Κέκροπος, για τον φόνο του

Αλιρροθίου, γιου του Ποσειδώνα, επειδή βίασε την κόρη του Άρη όταν αυτή

μετέφερε νερό από την πηγή παρά του Ιλισού ποταμού. Ο θεός Άρης Κατά μία άλλη παράδοση, ο λόφος αφιερώθηκε από τις Αμαζόνες στο θεό Άρη όταν τον κατέλαβαν ενώ πολεμούσαν τους Αθηναίους και το Θησέα, κι έτσι ο πάγος (βράχος) πήρε το όνομα Άρειος. Οι Αμαζόνες και ο Θησέας Κάποιοι ερευνητές εικάζουν ότι η ονομασία προέρχεται από των Αρών ή Σεμνών Δικών,

όπως ονομάζονταν οι Ερινύες ή Ευμενίδες των οποίων ο βωμός υπήρχε στην

κοντινή χαράδρα και οι οποίες είχαν υπό την άμεση εξουσία τους τους

δικαστές των φονικών δικών που εκδικάζονταν επί του βράχου, δηλαδή των

Αρεοπαγιτών. Επίσης, έχει

διατυπωθεί η ερμηνεία του Αρείου Πάγου ως πολεμικού αμυντικού λόφου της

Ακροπόλεως, διότι εκ κατασκευής του εθεωρείτο πάντοτε σπουδαιότατος από

στρατιωτική άποψη και γι αυτό πάντοτε υπερασπίστηκε από τους Αθηναίους

ως προκάλυμμα και προμαχώνας της Ακροπόλεως, όταν η θέση των αμυνομένων

από την Ακρόπολη γινόταν δυσχερής και επισφαλής. Από το γεγονός αυτό

προήλθαν τα μυθευόμενα από την κατάληψη των Αμαζόνων.

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη