Ποιο είναι το γράμμα της αλφαβήτου που… διεγείρει τον εγκέφαλο

Οι λέξεις που χρησιμοποιούμε καθημερινά μεταφέρουν δυνατά νοήματα και ... συναισθήματα. Νέα έρευνα δείχνει όμως ότι αυτό που επηρεάζει περισσότερο τον ψυχισμό μας δεν είναι η ίδια η λέξη αλλά τα μεμονωμένα γράμματα που αυτή περιέχει. Ψυχολόγοι και φωνολόγοι από τη Γερμανία υποστηρίζουν ότι κυρίως τα φωνήεντα είναι αυτά που επηρεάζουν τα συναισθήματά μας. Στο πλαίσιο πειραμάτων και δοκιμών, οι ερευνητές εξέτασαν τη συναισθηματική κατάσταση μιας ομάδας εθελοντών καταγράφοντας τις μεταβολές στην κίνηση των μυών του προσώπου, σε σχέση με συγκεκριμένες εκφράσεις όπως το χαμόγελο ή το κατσούφιασμα. Το πιο «θετικά φορτισμένο» γράμμα φάνηκε να είναι το «ι», καθώς η ηχητική του αντιπροσώπευση είχε πολύ θετική επίδραση στους συμμετέχοντες. Η αντίθετη ακριβώς επίδραση παρατηρήθηκε για τον ήχο «ο».

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη