ΕΝΤΟΛΗ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ...

Εντολή για διενέργεια ελέγχου έδωσε στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού

Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) και στο Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών ...

Δημόσιας Διοίκησης ΣΕΕΔΔ), ο Υπουργός Επικρατείας, Παναγιώτης Ε.Νικολούδης,όσον αφορά

διαφημιστικές δαπάνες της ΔΕΗ, έως το 2014.

Η εντολή ελέγχου αναφέρεται συγκεκριμένα στη δράση ορισμένων στελεχών

και υπαλλήλων της ΔΕΗ, οι οποίοι σύμφωνα με καταγγελίες φέρονται να

χορηγούσαν εκατομμύρια για διαφημιστικές καταχωρήσεις ακόμα και σε μη

υπάρχοντα ΜΜΕ.

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη