Σπάνε τα φράγματα στα δίκτυα οπτικών ινών

Η νέα μέθοδος μπορεί να μειώσει σημαντικά το κόστος των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, επειδή καθιστά περιττή την περιοδική ενίσχυση (με τον κατάλληλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό) των οπτικών σημάτων κατά μήκος των οπτικών ινών.

Τα οπτικά δίκτυα εμφανίσθηκαν στη δεκαετία του ΄80 ως μια ταχύτερη εναλλακτική λύση σε σχέση με τα παραδοσιακά δίκτυα από χάλκινα τηλεπικοινωνιακά καλώδια. Σταδιακά, η σχετική τεχνολογία έχει βελτιωθεί περαιτέρω, καθώς ολοένα περισσότερα δεδομένα «πακετάρονται» σε διαφορετικά κανάλια, που συνυπάρχουν σε διαφορετικές συχνότητες («χρώματα») στην ίδια ακτίνα φωτός.

Τα οπτικά σήματα που μεταφέρουν τα δεδομένα και ταξιδεύουν μέσα στα καλώδια οπτικών ινών σε ακτίνες λέιζερ, πρέπει ανά τακτά διαστήματα να ενισχύονται. Επιπλέον, η διαδικασία μετατροπής των οπτικών σημάτων σε ηλεκτρικά και αντιστρόφως κάθε μερικές δεκάδες χιλιόμετρα γίνεται από υπολογιστές, πράγμα που αυξάνει το κόστος αυτών των δικτύων, ενώ περιορίζει και τα πόσα δεδομένα είναι δυνατό να μεταδοθούν.

Η νέα τεχνική ξεπερνά αυτούς τους φραγμούς. Οι ερευνητές κατόρθωσαν να στείλουν οπτικά σήματα σε απόσταση 12.000 χλμ., χωρίς να χρειασθεί να τα ενισχύσουν καθόλου καθ» όλη τη διαδρομή τους από τον πομπό έως τον δέκτη.

Στη χρηματοδότηση της έρευνας συνέβαλαν η Google και η ιαπωνική Sumitomo Electric Industries, παραγωγός καλωδίων οπτικών ινών. Άλλοι επιστήμονες εμφανίσθηκαν πάντως πιο επιφυλακτικοί κατά πόσο η νέα μέθοδος θα μπορούσε να εφαρμοσθεί με την ίδια επιτυχία στον πραγματικό κόσμο, πέρα από το εργαστήριο.

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη