ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ

Ανάσα σε ένα εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά και ανακούφιση στη ρευστότητά της, επιχειρεί να δώσει η ΔΕΗ φέρνοντας την επόμενη εβδομάδα στο Διοικητικό της Συμβούλιο νέο πρόγραμμα...

διακανονισμών για τις ανεξόφλητες οφειλές, που σήμερα φτάνουν τα 1,9 δισ. ευρώ. Σε μια προσπάθεια να διευκολύνει τα νοικουρία που αδυνατούν να πληρώσουν εγκαίρως τους λογαριασμούς ρεύματος αλλά και να βελτιώσει τα οικονομικά της, η ΔΕΗ στο νέο σύστημα διακανονισμών θα περιλαμβάνει περισσότερες δόσεις απ’ όσες σήμερα και μείωση της προκαταβολής επί της συνολικής οφειλής που πρέπει να καταβάλει κάποιος για να ενταχθεί σε αυτό. Μόλις εγκριθεί το νέο μοντέλο από τη ΔΕΗ, θα τεθεί αμέσως σε εφαρμογή.

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη