ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΓΑΖΕΙ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ;

ΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΑΦΟΡΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ...

Υπέρ της αντισυνταγματικότητας της εισφοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων... είναι η τάση που διατυπώνεται μέχρι στιγμής -σύμφωνα με πληροφορίες-

στην Ολομέλεια

του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε διάσκεψη κεκλεισμένων των

θυρών.

Ωστόσο, η τάση αυτή δεν είναι οριστική και αμετάκλητη, καθώς θα υπάρξουν και άλλες διασκέψεις μέσα στο επόμενο διάστημα που θα καταγράψουν την

πλειοψηφική θέση της Ολομέλειας. Φυσικά δεν έχει εκδοθεί καμία απόφαση από το Ανώτατο Δημοσιονομικό

Δικαστήριο για το ζήτημα αυτό, όπως παραδόξως έχει αναγραφεί

σε διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς η υπόθεση είναι ακόμη στο στάδιο των

διασκέψεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε περίπτωση που εκδοθεί απόφαση η οποία θα

κρίνει αντισυνταγματική την επίμαχη εισφορά, δεν θα έχει αναδρομικό

χαρακτήρα. Δηλαδή, η δικαστική απόφαση θα αποκλείει την επιστροφή της

εισφοράς αλληλεγγύης η οποία έχει αποδοθεί από τους συνταξιούχους μέχρι

την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης της Ολομέλειας. Έτσι, με τον τρόπο αυτό δεν θα δημιουργηθεί «μαύρη τρύπα» στον κρατικό

προϋπολογισμό, έτσι ώστε να πρέπει να εξευρεθούν ισοδύναμα.

Αντίθετα, σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να καλυφθεί για το μέλλον με ισοδύναμα το κενό που θα δημιουργηθεί

μόνο για τους συνταξιούχους του

Δημοσίου, λόγω της αδυναμίας εφαρμογής αντισυνταγματικού νόμου που

επιβάλει την εν λόγω εισφορά. Πρέπει ακόμα να διευκρινιστεί ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο το απασχολεί το

ζήτημα της αντισυνταγματικότητας της εισφοράς αλληλεγγύης μόνο για τους

συνταξιούχους του Δημόσιου τομέα και όχι για τους εν ενεργεία

εργαζόμενους του δημοσίου και τους απασχολουμένους και συνταξιούχους

του ιδιωτικού τομέα. Φυσικά μια τέτοια αντισυνταγματικής υφής απόφαση της Ολομέλειας του

Ελεγκτικού Συνεδρίου θα επηρεάσει και τα άλλα μεγάλα δικαστήρια της

χώρας (Συμβούλιο της Επικρατείας και Άρειος Πάγος) σε περίπτωση που

τεθεί και εκεί το ζήτημα αυτό για τους εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους, τους απασχολουμένους (εν ενεργεία και συνταξιούχους) του ιδιωτικού

τομέα, κ.λπ., χωρίς όμως αυτό αναγκαία να δημιουργεί δεδικασμένο. Τα άλλα δύο δικαστήρια (εάν τους τεθεί το ζήτημα) μπορούν να αποφασίσουν αντίθετο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, πολύ περισσότερο μάλιστα, όταν τα

νομικά δεδομένα και η νομική επιχειρηματολογία –εκ των πραγμάτων- θα

είναι σε διαφορετική νομική βάση. Βέβαια, δεν μπορεί να αποκλίσει κανείς το ενδεχόμενο, εάν εκδοθούν

αντίθετες δικαστικές αποφάσεις επί των ίδιων νομοθετικών διατάξεων, το

ζήτημα να επιλυθεί οριστικά και αμετάκλητα από το Ανώτατο Ειδικό

Δικαστήριο. Υπενθυμίζεται ότι η εισφορά αλληλεγγύης επιβλήθηκε για πρώτη φορά με το

νόμο 3986 τον Ιούλιο του 2011 και ίσχυσε αναδρομικά και για τα

εισοδήματα του 2010. Η επίμαχη εισφορά παρακρατείται από τις συντάξεις

με συντελεστή 1%-4% σε κλιμακούμενο ποσοστό ανάλογα με το ύψος των

συντάξεων και ανά κατηγορία συνταξιούχων, καθώς και ανάλογα με το σε

ποιο φορέα εργαζόντουσαν πριν από τη συνταξιοδότηση ο απόμαχος της

εργασίας. Το ζήτημα της εισφοράς αλληλεγγύης

που επιβλήθηκε σύμφωνα με τους

πρώτους μνημειακούς νόμους, έχει πολλές νομικές διαστάσεις κάτι που

αποδεικνύεται από τις πολυσέλιδες εισηγήσεις

των 180 σελίδων που έγιναν κατά τις έως τώρα διασκέψεις της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου. Στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου εισήχθη προς συζήτηση το ζήτημα

της εισφοράς με τους κανόνες του

νόμου 4055/2012 περί πρότυπης δίκης

το αντίστοιχο του νόμου 3900/2010 που ισχύει για το Συμβούλιο της

Επικρατείας). Η πλειοψηφική τάση που έχει διαμορφωθεί, μέχρι στιγμής,

στην

Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με πληροφορίες, αφορά

την αντισυνταγματικότητα δύο διατάξεων του 3986/2011. Η πρώτη είναι αυτή του τρόπου υπολογισμού της παρακράτησης

της επίμαχης εισφοράς και η

δεύτερη είναι της αιτιολογίας σύμφωνα με την οποία επιβλήθηκε αυτή. Τους συμβούλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου τους απασχολεί η συνταγματικότητα

και η νομιμότητα και

άλλων διατάξεων του νόμου που επιβάλλει την

επίμαχη εισφορά. Για ορισμένες από τις διατάξεις αυτές έχουν ήδη

αποφανθεί οι σύμβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίού, ενώ για

άλλες θα

αποφανθούν σε επόμενες διασκέψεις. Πάντως, όπως έλεγαν στο Πρώτο ΘΕΜΑ σύμβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

οι οποίοι για ευνοήτους λόγους κρατούν την ανωνυμία τους, η απόφαση της

Ολομέλειας που θα δημοσιευθεί για το επίμαχο ζήτημα της εισφοράς

αλληλεγγύης θα είναι απόφαση μαμούθ, καθώς θα ξεπερνά τις 200

σελίδες. Αναλυτικότερα, η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου καλείται να αποφανθεί για την συνταγματικότητα και την αναδρομική επιστροφή της

εισφοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων δικαστικών και εισαγγελικών

λειτουργών και των ενστόλων όλων των σωμάτων (Στρατού, Αεροπορίας,

Ναυτικού, Λιμενικού, Πυροσβεστικού Σώματος, κ.λπ.). Τόσο οι συνταξιούχοι δικαστές όσο και οι στρατιωτικοί υποστηρίζουν ότι η παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων είναι αντίθετη στο

Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του

Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) το οποίο προστατεύει την περιουσία, στην έννοια της

οποίας περιλαμβάνονται οι μισθοί και οι συντάξεις. Όπως υποστηρίζουν οι επίμαχες δύο κατηγορίες συνταξιούχων η εισφοράς

αλληλεγγύης

είναι αντίθετη και στο άρθρο 25 του Συντάγματος, καθώς «δεν ζητείται από όλους τους πολίτες η ισότιμη εκπλήρωση του χρέους τους για εθνική και κοινωνική αλληλεγγύη». Επισημαίνουν, παράλληλα οι συνταξιούχοι ότι η επιβολή της επίμαχης

εισφοράς παραβιάζει το άρθρο 17 του Συντάγματος που προστατεύουν την

περιουσία και δεν επιτρέπουν την ολική ή μερική αφαίρεσή της, ενώ

τονίζουν ότι είναι αντίθετη η επίμαχη εισφορά και σε μια ακόμη πλειάδα

συνταγματικών διατάξεων. Δεν παραλείπουν οι συνταξιούχοι να υπογραμμίζουν ότι η παρακράτηση της

εισφοράς αλληλεγγύης επί των συντάξεων, υπολογίζεται εσφαλμένα με βάση

το ακαθάριστο ποσό της σύνταξης και όχι με βάση το καθαρό καταβαλλόμενο

ποσό. Ακόμη, σημειώνουν ότι για τον υπολογισμό του ποσού της εισφοράς

αλληλεγγύης λαμβάνεται υπόψη το ποσό της σύνταξης, όπως αυτό ανερχόταν

κατά το χρόνο θέσπισης της εισφοράς και όχι εκείνο που έχει διαμορφωθεί

μετά τις διαδοχικές μειώσεις των συντάξεων που έγιναν με τους

μνημονιακούς νόμους. Τέλος, οι συνταξιούχοι και των δύο κατηγοριών ζητούν με τις αγωγές τους

την αναδρομική επιστροφή της εισφοράς αλληλεγγύης έντοκα με τόκο

υπερημερίας. Να σημειωθεί ενδεικτικά ότι μόνο ένας αντιπρόεδρος Ανωτάτου Δικαστηρίου ζητεί την επιστροφή του ποσού των 22.000 ευρώ συν τους

νόμιμους τόκους από την ημέρα κατάθεσης της αγωγής του.

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη