''ΔΕΣΜΑ ΠΟΥ ΔΕ ΛΥΝΟΝΤΑΙ, ΚΟΒΟΝΤΑΙ''...

Επιμένουν στη ρήξη με τους εταίρους μας οι συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ

ζητώντας από την κυβέρνηση ...

να προχωρήσει σε στάση πληρωμών στις 5

Ιουνίου.

Στο πλαίσιο αυτό, η εφημερίδα, «Εργατική Αριστερά», όργανο της

συνιστώσας, «Διεθνιστική Εργατική Αριστερά», με επικεφαλής το μέλος της

Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Αντώνη Νταβανέλλο, κυκλοφορεί με

πρωτοσέλιδο κεντρικό άρθρο υπό τον τίτλο, «Δεσμά που δεν λύνονται,

κόβονται». Στο άρθρο αναλύεται «η κρίσιμη στιγμή στις σχέσεις με τους

δανειστές και τους ευρωπαϊκούς ‘θεσμούς’ απέχει πλέον ελάχιστες ημέρες:

είναι η στιγμή της πληρωμής –ή όχι!– της δόσης προς το ΔΝΤ, ύψους 1,5

δισ. ευρώ, στις 5 Ιούνη».

Η αλλαγή πορείας κρίνεται επιβεβλημένη, έστω και την τελευταία στιγμή,

ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να μην εγκλωβιστεί «σε μνημονιακή συμφωνία», γεγονός που

θα ανοίξει το δρόμο «προς μια γρή­γο­ρη ανα­τρο­πή ή εσω­τε­ρι­κή

με­τάλ­λα­ξη».

Για το λόγο αυτό, «η στάση πλη­ρω­μών προς τους το­κο­γλύ­φους –μια

τα­κτι­κή που απορ­ρέ­ει και από τη συ­νε­δρια­κή από­φα­ση του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ που δή­λω­νε ότι δεν θα δε­χθεί άλλες κοι­νω­νι­κές θυ­σί­ες για τη

δύ­να­μη του ευρώ... – είναι ένα ισχυ­ρό όπλο». Όπως αναφέρεται, όλα

πλέον παίζονται στην κόψη του ξυραφιού και «για να υπε­ρα­σπί­σει τον

κόσμο που εκ­προ­σω­πεί, η πο­λι­τι­κή ηγε­σία του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ δεν πρέ­πει

να δι­στά­σει να στρα­φεί στην ανυ­πα­κοή, έστω και την τε­λευ­ταία

στιγ­μή».

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη