Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο: 12% των ασθενών υποφέρουν από ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις

Το ΕΚ υιοθέτησε την Τρίτη ψήφισμα για τα μέτρα που αφορούν τη βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών, όπως η αποτελεσματική αντιμετώπιση της αυξανόμενης ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά, η υπεύθυνη χρήση των θεραπειών και η προώθηση της καινοτομίας... Οι ευρωβουλευτές σημειώνουν ότι το 8-12% των ασθενών στα νοσοκομεία της ΕΕ υποφέρουν από ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις. Αυτές ευθύνονται για 37.000 θανάτους ετησίως και επιβαρύνουν σημαντικά τους περιορισμένους προϋπολογισμούς για την υγεία. Τα μέτρα λιτότητας δεν μπορούν να επιβάλονται εις βάρος της ασφάλειας των ασθενών και του προσωπικού στα νοσοκομεία. 25.000 πολίτες χάνουν τη ζωή τους στην Ευρώπη κάθε χρόνο λόγω της μεγάλης πλέον ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά, για αυτό πρέπει να επενδύσουμε στην έρευνα για την εύρεση νέων αντιβιοτικών ουσιών", δήλωσε ο εισηγητής Piernicola Pedicini (ΕΕΑΔ, Ιταλία), το ψήφισμα του οποίου εγκρίθηκε με 637 ψήφους υπέρ, 32 κατά και 10 αποχές. Σφιχτοί προϋπολογισμοί για την υγεία λόγω της οικονομικής κρίσης Οι ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν ότι η τρέχουσα οικονομική κρίση ασκεί ολοένα αυξανόμενες πιέσεις στους προϋπολογισμούς υγείας των κρατών μελών, και το γεγονός αυτό μπορεί να έχει αντίκτυπο στην ασφάλεια των ασθενών. Καλούν τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι δεν θα επηρεαστεί η ασφάλεια των ασθενών και ότι τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης θα χρηματοδοτούνται επαρκώς. Αντιβιοτικά: σωστή διάγνωση πριν από τη συνταγογράφηση Τα προτεινόμενα μέτρα για να εξασφαλιστεί η υπεύθυνη χρήση των αντιβιοτικών περιλαμβάνουν τα εξής: αυστηρή απαγόρευση της χρήσης τους χωρίς ιατρική συνταγή διενέργεια μικροβιολογικών εξετάσεων και αναλύσεων πριν από τη συνταγογράφηση αντιβιοτικών εφαρμογή υπεύθυνων πρακτικών μάρκετινγκ που θα βοηθήσουν στην αποτροπή της σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των φαρμακευτικών και των υπευθύνων για τη συνταγογράφησή τους βελτίωση της πληροφόρησης σχετικά με την παρακολούθηση της κατανάλωσης αντιβιοτικών, της ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά και του ελέγχου των λοιμώξεων Οι ευρωβουλευτές παροτρύνουν επίσης τις φαρμακευτικές εταιρείες να επενδύσουν στην έρευνα και ανάπτυξη νέων αντιβιοτικών και ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο εισαγωγής νομοθετικού πλαισίου που θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη νέων αντιβιοτικών ουσιών. Περιορισμός τη προληπτικής χρήσης αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν επίσης την προώθηση και ενίσχυση της υπεύθυνης και ορθολογικής χρήσης αντιβιοτικών στην κτηνιατρική, συμπεριλαμβανομένων των φαρμακούχων ζωοτροφών, επιτρέποντας τη χρήση τους μόνο για αγωγή ύστερα από κτηνιατρική διάγνωση. Δύο νομοθετικές προτάσεις σχετικά με το θέμα είναι ήδη υπό συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η χρήση των κτηνιατρικών αντιβιοτικών θα πρέπει, ως εκ τούτου σταδιακά να μειωθεί, με την εξάλειψη εντέλει της χρήσης τους για προληπτικούς σκοπούς. Απαραίτητος κρίνεται και ο περιορισμός της ανάγκης "μεταφύλαξης", δηλαδή της μαζικής φαρμακευτικής αγωγής των ζώων με σκοπό τη θεραπεία των νοσούντων ζώων και την αποτροπή εκδήλωσης λοιμώξεων σε υγιή ζώα. Ιστορικό Εκτιμάται ότι ανεπιθύμητα συμβάντα σημειώνονται σε ποσοστό 8% έως 12% των ασθενών που εισάγονται σε νοσοκομεία στην ΕΕ, καθώς επίσης ότι σχεδόν τα μισά από αυτά τα συμβάντα θα μπορούσαν να αποφευχθούν. Τα πιο συνήθη ανεπιθύμητα συμβάντα που αφορούν την υγειονομική περίθαλψη είναι οι λοιμώξεις που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη (HAI), τα συμβάντα που συνδέονται με τη φαρμακευτική αγωγή και οι επιπλοκές κατά τη διάρκεια των χειρουργικών επεμβάσεων ή μετά από αυτές.

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη