Από Δευτέρα οι αιτήσεις για δωρεάν ρεύμα, σίτιση και ενοίκιο - Δείτε τα κριτήρια

Από τις 20 Απριλίου και για ένα μήνα οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υπαχθούν στα μέτρα-ασπίδα κατά της κρίσης που φέρνει η κυβέρνηση.

Πρόκειται για τα μέτρα της δωρεάν επανασύνδεσης ηλεκτρικών παροχών, της δωρεάν παροχής ποσότητας ρεύματος (300 kwh/μήνα), της χορήγησης του επιδόματος ενοικίου και της επιδότηση σίτισης.... Οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά (http://www.ypakp.gr/) -είτε μέσω ΚΕΠ- τις αιτήσεις τους για να ενταχθούν σε κάποιο εκ των τεσσάρων μέτρων. Εισοδηματικά κριτήρια Για την υπαγωγή κάποιου στο πρόγραμμα ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια τα οποία έχουν διαμορφωθεί ως εξής: Μεμονωμένο άτομο: 2.400 ευρώ Οικογένεια χωρίς εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με ένα εξαρτώμενο μέλος: 3.600 ευρώ Οικογένεια με 1 εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 εξαρτώμενα μέλη: 4.200 ευρώ Οικογένεια με 2 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 εξαρτώμενα μέλη: 4.800 ευρώ Οικογένεια με 3 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 εξαρτώμενα μέλη: 5.400 ευρώ Οικογένεια με 4 και άνω εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 5 και άνω εξαρτώμενα μέλη: 6.000 ευρώ. Περιουσιακά κριτήρια Έχουν τεθεί και δύο περιουσιακά κριτήρια, που είναι κατά πρώτο η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τις 90.000 ευρώ κατ’ άτομο, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο και κατά 10.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 200.000 ευρώ. Επίσης, το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., να μην υπερβαίνει για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για τη λήψη των παροχών της ΚΥΑ.

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη