''ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ; ''

Το κόστος μισθοδοσίας και ο τρόπος πρόσληψης των εργαζομένων στο Κανάλι

της Βουλής, ...

το οργανόγραμμα και οι αναλυτικοί προϋπολογισμοί των

τελευταίων πέντε ετών του σταθμού, είναι ορισμένα από τα στοιχεία που

ζητά ο βουλευτής του «Ποταμιού» Γιώργος Αμυράς από την Πρόεδρο της

Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου με επιστολή του. Εν όψει της έναρξης στην Ολομέλεια της συζήτησης του νομοσχεδίου για την ανασύσταση της ΕΡΤ, ο βουλευτής ζητά από την κυρία Κωνσταντοπούλου να

θέσει υπόψιν των βουλευτών τα οικονομικά δεδομένα για το έργο και

λειτουργία του Καναλιού της Βουλής το οποίο υπάγεται απευθείας στην

Πρόεδρο. Την καλεί δε να καταθέσει όλα τα σχετικά παραστατικά έγγραφα, αλλά και

να τοποθετηθεί επί της συζήτησης ενημερώνοντας το Σώμα και αναπτύσσοντας τις δικές της προθέσεις και σχέδια για τον Τηλεοπτικό Σταθμό της

Βουλής. Συγκεκριμένα, ο βουλευτής ζητά:

Τους αναλυτικούς Προϋπολογισμούς του Τηλεοπτικού Σταθμού της Βουλής των Ελλήνων, των πέντε (5) τελευταίων ετών. Την πορεία εκτέλεση του τρέχοντος Προϋπολογισμού του Τηλεοπτικού Σταθμού κατά τις πρώτες 110 μέρες του έτους. Το λειτουργικό και μισθολογικό κόστος, ποσά τυχόν επιδοτήσεων, κ.α. Τον αριθμό των εργαζομένων, τα είδη συμβάσεων εργασίας και τις

ενδεχόμενες πολυθεσίες δημοσιογράφων, τεχνικών και διοικητικών

υπαλλήλων. Τον τρόπο προσλήψεως των απασχολουμένων στο Τηλεοπτικό Σταθμό της Βουλής των Ελλήνων. Το οργανόγραμμα και τον τρόπο λογοδοσίας του Τηλεοπτικού Σταθμού της Βουλής των Ελλήνων.

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη