Πολιτικός Γάμος... όλα όσα χρειάζεστε!

Θέλετε να προχωρήσετε στο μεγάλο βήμα και δεν ξέρετε από που να ξεκινήσετε και ποια χαρτιά χρειάζονται; Αν θέλετε να κάνετε ένα Πολιτικό Γάμο εμείς καταγράφουμε τα χαρτιά που θα χρειαστείτε.

Ώστε να έχετε όλο τον χρόνο να ασχοληθείτε με πιο δημιουργικά πράγματα γύρω από το γάμο σας χωρίς να χαθείτε στη μηχανή της γραφειοκρατίας. Δικαιολογητικά για την έκδοση Άδειας Πολιτικού Γάμου. Θα χρειαστείτε: Μία αίτηση έκδοσης άδειας γάμου που σας την χορηγεί ο Δήμος. Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως Δήλωση του Ν. 1599/86 Αγγελία Γάμου δημοσιευμένη σε μια ημερήσια εφημερίδα. Θα χρειαστείτε δύο αντίτυπα, ένα για τον καθένα. Ένα παράβολο χαρτόσημου των 15 ευρώ από την Εφορία για τον κάθε ένα. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας των τελευταίων 2 χρόνων τουλάχιστον. Για βεβαίωση μπορείτε να προσκομίσετε είτε ένα λογαριασμό ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ ή εκκαθαριστικό εφορίας με το όνομα σας. Ταυτότητες. Αν είστε χωρισμένοι και επιθυμείτε να παντρευτείτε, θα πρέπει να καταθέσετε και το Διαζευκτήριο σας, το οποίο πρέπει να γράφει «Αποκλειστικά για γάμο». Αν είστε χήρος ή χήρα, θα πρέπει να καταθέσετε και την ληξιαρχική πράξη θανάτου του/ της συζύγου σας. Σας παραθέτουμε όλα τα δικαιολογητικά που θα χρειαστεί ένας αλλοδαπός για να παντρευτεί: Άδεια Πολιτικού Γάμου για

Αλλοδαπούς Θα χρειαστείτε: Ένα αποδεικτικό στοιχείο κατοικίας. Βεβαίωση του προξενείου σας στην Ελλάδα. Ληξιαρχική πράξη γέννησης (μεταφρασμένη στα Ελληνικά) Αγγελία γάμου, δημοσιευμένη σε μια ημερήσια Αθηναϊκή εφημερίδα (2 φύλλα της εφημερίδας, ένα για τον κάθε ενδιαφερόμενο). Τα ονόματα σας θα πρέπει να αναγράφονται στα Ελληνικά στην εφημερίδα. Να ξέρετε πως δικαίωμα για έκδοση άδειας πολιτικού γάμου έχουν όλοι οι αλλοδαποί που μένουν νόμιμα στην Ελλάδα έστω και προσωρινά. Επιπλέον στοιχεία: Για την κατάθεση της αίτησης και την παραλαβή της άδειας, πρέπει να πάτε εσείς οι ίδιοι με την ταυτότητα σας.

Η άδεια γάμου εκδίδεται μετά την παρέλευση 7 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης αναγγελίας γάμου στην εφημερίδα και ισχύει για έξι μήνες

Οι μελλόνυμφοι μπορούν κατόπιν να τελέσουν το γάμο τους σε όποιο Δήμο επιθυμούν αφού καταθέσουν μία ημέρα πριν το γάμο τις άδειες.

Την ημέρα του Γάμου κάθε μελλόνυμφος πρέπει να προσέρχεται με την ταυτότητα του και ένα μάρτυρα ακόμη και συγγενή με οποιοδήποτε βαθμό συγγένειας.

Ο γάμος δηλώνεται μέσα σε 40 ημέρες στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του. Σε κάθε Δήμο πραγματοποιούνται οι Πολιτικοί Γάμοι διαφορετικές ημέρες και ώρες.

Από εμάς... Να ζήσετε! flowmagazine.gr

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη