ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΟΑΕΕ, ΟΓΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΑΜΕΙΑ...

Από αύριο, Πέμπτη 2 Απριλίου, θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για

ένταξη ...

στη νέα ρύθμιση οφειλών

και οι οφειλέτες των άλλων ταμείων πλην

ΙΚΑ (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΑΑΑ) με χρέη κάτω των 5000 ευρώ τα οποία δεν έχουν

μεταφερθεί στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΚΕΑΟ και του ΙΚΑ μέσα σε τέσσερις

ημέρες έχουν κατατεθεί και εγκριθεί 6.100 αιτήσεις, με αποτέλεσμα να

εισρεύσουν στα ταμεία του Ιδρύματος 12,5 εκατ. ευρώ. Από τις 8 Απριλίου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις

και ηλεκτρονικά. Συγχρόνως ηλεκτρονικά θα μπορεί από τις 6 Απριλίου να

αποστέλλει το ΙΚΑ και τα κατασχετήρια εις βάρος των οφειλετών που δε θα

ενταχθούν στις ρυθμίσεις. Στις διατάξεις της παρούσας ρύθμισης εντάσσονται: Οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες την 02/03/2015, ήτοι οφειλές

περιόδων απασχόλησης έως 31/01/2015 συμπεριλαμβανομένου και του Δώρο Χριστουγέννων 2014 (στους φορείς που προβλέπεται). Για τον Ο.Α.Ε.Ε. οφειλές χρονικής περιόδου ως 31/12/2014 και για τον ΟΓΑ οφειλές περιόδους έως 30/06/2014. Ακόμη μπορεί να υπαχθεί στη ρύθμιση το σύνολο των οφειλών από

ασφαλιστικές εισφορές προς το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 2 Μαρτίου 2015 ,οφειλές δηλαδή μισθολογικών περιόδων έως 31.01.2015. Συνεπώς, οι υπηρεσίες του ΕΤΕΑ θα μπορούν να ρυθμίσουν ληξιπρόθεσμες οφειλές περιόδων μέχρι και

30.11.2013. Η προθεσμία

υποβολής άπαξ σχετικού αιτήματος από τον οφειλέτη εκπνέει

στις 30.4.2015. Τις οφειλές τους μπορούν να ρυθμίζουν από σήμερα ,σύμφωνα με ανακοίνωση

του ΙΚΑ Νομικά

Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού και

Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις.

Αναλυτικά , μπορεί να υπαχθεί : Α.Το σύνολο των Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Ε. μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο του

Δημοσίου, τους Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού, καθώς και για τα Ν.Π.Ι.Δ. και

τους Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού που επιδιώκουν κοινωφελείς και άλλους

δημόσιους σκοπούς, περιλαμβάνονται στο Επικαιροποιημένο Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και

Διοικητικής Ανασυγκρότησης και υπάγονται στις ειδικές διατάξεις του

Ν.1892/90, όπως ισχύει. Β. Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (Α.Σ.Ο.) του Ν.4015/2011, όπως

ισχύει, Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (Α.Σ.Ο.) κάθε βαθμού και

Σ.Ε. του Ν.2810/2000, όπως ίσχυσε πριν την τροποποίησή του, που

βρίσκονται σε καθεστώς εκκαθάρισης, Συνεταιριστικές Εταιρείες του αρθ.32 του Ν.2810/2000 οι οποίες δεν έχουν μετατραπεί σε Αγροτικές Εταιρικές

Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.), καθώς και Κ.Ε.Σ.Ε., οι οποίες διατηρούνται με το

άρθρο 50 του Ν.4315/2014. Ειδικότερα, οι οφειλές των εν λόγω νομικών προσώπων που κατέστησαν

ληξιπρόθεσμες 2/3/2015 (αφορούν εισφορές περιόδου μέχρι και τον

Ιανουάριο έτους 2015), κεφαλαιοποιούνται έως 31/12/2014 και ρυθμίζονται, κατόπιν αιτήσεως, έως 150 ισόποσες, μηνιαίες δόσεις με έκπτωση 50% επί

των προσαυξήσεων και πρόσθετων τελών. Επισημαίνεται με ιδιαίτερη έμφαση, προς το σύνολο των προαναφερόμενων

νομικών προσώπων, ότι η ισχύουσα ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών

αποτελεί τελευταία ευκαιρία για την οριστική διευθέτηση του προβλήματος

που αντιμετωπίζουν.

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη