ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ Ο ΔΣΑ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών με αφορμή τη δεύτερη χρονικά προσφυγή της κυβέρνησης στη νομοθέτηση μέσω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι «η χρήση της...

νομοθετικής καταφυγής στις ΠΝΠ πρέπει να επιλέγεται όλως εξαιρετικώς και όταν τούτο επιβάλλεται από επείγοντες λόγους και απρόβλεπτα περιστατικά σύμφωνα με τη ρητή συνταγματική επιταγή του άρθρου 44 παρ. 1 Συντάγματος».

Η εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη, αναφέρει ο ΔΣΑ, «πρέπει να μνημονεύεται με συγκεκριμένο τρόπο, έστω και περιληπτικά, στο σώμα της ΠΝΠ».

Ακόμη, ο ΔΣΑ επισημαίνει στην ανακοίνωσή του: Ο νομικός κόσμος της χώρας με αποφασιστικότητα στηλίτευσε την σωρεία και την ευκολία με την οποία εκδόθηκαν ΠΝΠ από το 2010 έως τώρα, τούτο δε και για λόγους δημοκρατικής και κοινοβουλευτικής τάξης, αλλά και για λόγους συνταγματικότητας, αφού συχνά ούτε οι συνταγματικές προϋποθέσεις για την έκδοσή τους συνέτρεχαν».

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη