''ΣΤΟΥΣ 864.512 Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ''...

Στα ίδια επίπεδα με τον προηγούμενο μήνα παραμένει τον Φεβρουάριο ...

ο

αριθμός των εγγεγραμμένων άνεργων που εξακολουθούν να αναζητούν εργασία, σύμφωνα με τα μηνιαία στατιστικά στοιχεία του Οργανισμού Απασχόλησης

Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Συγκεκριμένα, τον Φεβρουάριο, ο αριθμός αυτός ανήλθε σε 864.512 άτομα,

έναντι 864.377 τον Ιανουάριο, εμφανίζοντας οριακή αύξηση κατά 135 άτομα ή κατά 0,02%. Από το σύνολο των εγγεγραμμένων άνεργων, οι 461.000 (ποσοστό 53,32%)

είναι μακροχρόνιοι άνεργοι, είναι δηλαδή εγγεγραμμένοι στο μητρώο του

ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών. Οι

υπόλοιποι 403.512 (ποσοστό 46,68%), είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του

ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Μείωση κατά 4.672 άτομα ή σε ποσοστό 2,32% εμφανίζει ο αριθμός των

άνεργων, οι οποίοι δήλωσαν πως δεν αναζητούν πλέον εργασία. Από αυτούς

το 36%, είναι μακροχρόνιοι άνεργοι και το 64,91% ηλικίας 30 έως 54 ετών. Μείωση κατά 13.935 ή σε ποσοστό 8,32%, εμφανίζει και ο αριθμός των

επιδοτουμένων άνεργων, ενώ το 34,39% των επιδοματούχων ανήκει στα

εποχικά τουριστικά επαγγέλματα.

Από τα στοιχεία του ΟΑΕΔ προκύπτει, επίσης, ότι το 59,88% των

εγγεγραμμένων ανέργων είναι γυναίκες, το 48,69% απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και το 93,19% Έλληνες υπήκοοι. Έλληνες υπήκοοι είναι και

το 83,22% των επιδοτουμένων άνεργων.

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, οι 346.876 είναι άνδρες» (ποσοστό 40,12%) και οι 517.636 είναι «γυναίκες» (ποσοστό

59,88%). Στην ηλικιακή ομάδα «15-19 ετών» το σύνολο των εγγεγραμμένων άνεργων

ανήλθε σε 9.346 άτομα (ποσοστό 1,08%), στην ηλικιακή ομάδα «20-24 ετών»

ανήλθε σε 78.035 άτομα (ποσοστό 9,03%), στην ηλικιακή ομάδα «25-29 ετών» ανήλθε σε 122.917 άτομα (ποσοστό 14,22%), στην ηλικιακή ομάδα «30-44

ετών» ανήλθε σε 350.185 άτομα (ποσοστό 40,51%), στην ηλικιακή ομάδα

45-54 ετών» ανήλθε σε 189.573 άτομα (ποσοστό 21,93%), στην ηλικιακή

ομάδα «55-64 ετών» ανήλθε σε 105.806 άτομα (ποσοστό 12,24%) και στην

ηλικιακή ομάδα «65 ετών και άνω» ανήλθε σε 8.650 άτομα (ποσοστό 1,00%). Στο εκπαιδευτικό επίπεδο «χωρίς εκπαίδευση» το σύνολο των εγγεγραμμένων

άνεργων ανήλθε σε 18.833 άτομα (ποσοστό 2,18%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)» ανήλθε σε 279.374 άτομα

ποσοστό 32,32%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο «δευτεροβάθμια εκπαίδευση»

ανήλθε σε 420.901 άτομα (ποσοστό 48,69%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο

τριτοβάθμια εκπαίδευση» ανήλθε σε 145.404 άτομα (ποσοστό 16,82%).

Στους «Έλληνες υπηκόους» το σύνολο των εγγεγραμμένων άνεργων ανήλθε σε

805.652 άτομα (ποσοστό 93,19%), στους «υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής

Ένωσης» ανήλθε σε 14.332 άτομα (ποσοστό 1,66%) και στους «υπηκόους

τρίτων χωρών» ανήλθε σε 44.528 άτομα (ποσοστό 5,15%). Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι που δεν αναζητούν εργασία Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) για τον

μήνα Φεβρουάριο 2015 ανήλθε σε 196.709 άτομα όπου 70.814 (ποσοστό

36,00%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 125.895 (ποσοστό 64,00%) εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Από το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία οι 77.169 είναι «άνδρες» (ποσοστό 39,23%) και οι 119.540 είναι «γυναίκες»

ποσοστό 60,77%). Στην ηλικιακή ομάδα «15-19 ετών» το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη

αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 1.281 άτομα (ποσοστό 0,65%), στην

ηλικιακή ομάδα «20-24 ετών» ανήλθε σε 10.073 άτομα (ποσοστό 5,12%), στην ηλικιακή ομάδα «25-29 ετών» ανήλθε σε 22.785 άτομα (ποσοστό 11,58%),

στην ηλικιακή ομάδα «30-44 ετών» ανήλθε σε 79.563 άτομα (ποσοστό

40,45%), στην ηλικιακή ομάδα «45-54 ετών» ανήλθε σε 48.112 άτομα

ποσοστό 24,46%), στην ηλικιακή ομάδα «55-64 ετών» ανήλθε σε 30.899

άτομα (ποσοστό 15,71%) και στην ηλικιακή ομάδα «65 ετών και άνω» ανήλθε

σε 3.996 άτομα (ποσοστό 2,03%).

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο «χωρίς εκπαίδευση» το σύνολο των εγγεγραμμένων

λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 6.793 άτομα (ποσοστό 3,45%),

στο εκπαιδευτικό επίπεδο «υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)»

ανήλθε σε 85.666 άτομα (ποσοστό 43,55%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο

δευτεροβάθμια εκπαίδευση» ανήλθε σε 82.332 άτομα (ποσοστό 41,85%) και

στο εκπαιδευτικό επίπεδο «τριτοβάθμια εκπαίδευση» ανήλθε σε 21.918 άτομα ποσοστό 11,14%). Στους «Έλληνες υπηκόους» το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη

αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 164.302 άτομα (ποσοστό 83,53%), στους

υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ανήλθε σε 9.048 άτομα (ποσοστό

4,60%) και στους «υπηκόους τρίτων χωρών» ανήλθε σε 23.359 άτομα (ποσοστό 11,87%). Επιδοτούμενοι άνεργοι Το σύνολο των επιδοτούμενων άνεργων για τον μήνα Φεβρουάριο 2015 (αφορά

τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα)

ανέρχεται σε 153.602 άτομα από τα οποία οι 100.775 (ποσοστό 65,61%)

είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 52.827 (ποσοστό

34,39%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Από το σύνολο των επιδοτούμενων άνεργων, οι 72.247 είναι «άνδρες»

ποσοστό 47,04%) και οι 81.355 είναι «γυναίκες» (ποσοστό 52,96%). Στην ηλικιακή ομάδα «15-19 ετών» το σύνολο των επιδοτούμενων άνεργων

ανήλθε σε 158 άτομα (ποσοστό 0,10%), στην ηλικιακή ομάδα «20-24 ετών»

ανήλθε σε 7.890 άτομα (ποσοστό 5,14%), στην ηλικιακή ομάδα «25-29 ετών»

ανήλθε σε 21.031 άτομα (ποσοστό 13,69%), στην ηλικιακή ομάδα «30-44

ετών» ανήλθε σε 76.053 άτομα (ποσοστό 49,51%), στην ηλικιακή ομάδα

45-54 ετών» ανήλθε σε 34.589 άτομα (ποσοστό 22,52%), στην ηλικιακή

ομάδα «55-64 ετών» ανήλθε σε 13.264 άτομα (ποσοστό 8,64%) και στην

ηλικιακή ομάδα «65 ετών και άνω» ανήλθε σε 617 άτομα (ποσοστό 0,40%). Στο εκπαιδευτικό επίπεδο «χωρίς εκπαίδευση», το σύνολο των επιδοτούμενων άνεργων ανήλθε σε 2.665 άτομα (ποσοστό 1,74%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)» ανήλθε σε 55.736 άτομα

ποσοστό 36,29%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο «δευτεροβάθμια εκπαίδευση»

ανήλθε σε 74.266 άτομα (ποσοστό 48,35%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο

τριτοβάθμια εκπαίδευση» ανήλθε σε 20.935 άτομα (ποσοστό 13,63%). Στους «Έλληνες υπηκόους» το σύνολο των επιδοτούμενων άνεργων ανήλθε σε

127.825 άτομα (ποσοστό 83,22%), στους «υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής

Ένωσης» ανήλθε σε 7.373 άτομα (ποσοστό 4,80%) και στους «υπηκόους τρίτων χωρών» ανήλθε σε 18.404 άτομα (ποσοστό 11,98%).

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη