ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΟ ΣτΕ ΟΙ ΕΝΣΤΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥΣ...

Με τη μείωση των αποδοχών των ενστόλων όλων των σωμάτων θα ασχοληθεί και πάλι η Ολομέλεια του Συμβουλίου ...

της Επικρατείας, καθώς τέσσερεις

Ενώσεις Αποστράτων κατέθεσαν νέα προσφυγή στο Ανώτατο Ακυρωτικό

Δικαστήριο. Οι ένστολοι στρέφονται κατά του νέου νομοθετικού πλαισίου που

διαμορφώνει τις αποδοχές, τα επιδόματα και τις συντάξεις του σε

χαμηλότερα κατά 50% επίπεδα από τα προβλεπόμενα. Όπως είναι γνωστό η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας τον

περασμένο έτος δικαίωσε τους ενστόλους κρίνοντας ότι η αναδρομική από 1η Αυγούστου 2012

μείωση των αποδοχών και κατά προέκταση των συντάξεων

είναι αντισυνταγματική και ότι πρέπει να επανέλθουν οι αποδοχές στο

προηγούμενο προ των μειώσεων καθεστώς. Στην ίδια απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ τονιζόταν ότι το κράτος πρέπει

να απέχει από οποιαδήποτε πράξη που θα επιφέρει νέες μειώσεις στο ύψος

των αποδοχών του Ιουλίου 2012. Με την ίδια λογική συνταυτίστηκε και η Ολομέλεια του Ελεγκτικού

Συνεδρίου, ως προς το σκέλος της αναδρομικής περικοπής των συντάξεων

όλων των ενστόλων. Μετά τις δικαστικές αποφάσεις με το νόμο 4307/2014 προσδιορίστηκαν νέοι

συντελεστές των βασικών μισθών των στρατιωτικών και καθορίστηκαν εκ νέου τα επιδόματά τους, με αποτέλεσμα -όπως υποστηρίζουν οι ένστολοι- να

επέρχονται μειώσεις στις αποδοχές και στις συντάξεις τουλάχιστον 50% σε

σχέση με τους μισθούς και τις συντάξεις του Ιουλίου 2012. Ακολούθησε η έκδοση της από 17.11.2014 υπουργικής απόφασης με την οποία

αναπροσαρμοσθήκαν οι αποδοχές και οι συντάξεις των ενστόλων στα μειωμένα επίπεδα που προβλέπει ο επίμαχος νόμος 4307/2014. Να σημειωθεί ότι από την επιτροπή μη συμμόρφωσης του ΣτΕ αναμένεται,

μετά από αίτηση των ενστόλων, να εκδοθεί απόφαση για μη συμμόρφωση της

κυβέρνησης προς την απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ. Στην προσφυγή υπογραμμίζεται ότι το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις

αποδοχές και συντάξεις των ενστόλων είναι αντισυνταγματικό και αντίθετο

στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Ειδικότερα, υπογραμμίζεται στην αίτηση ακύρωσης ότι το Ελληνικό Δημόσιο

τόσο με τον επίμαχο νόμο 4307/2014 όσο και με την εν λόγω υπουργική

απόφαση, προέβησαν σε αυθαίρετη, μερική, μονομερή επιλεκτική εφαρμογή

της απόφασης της Ολομέλειας του περασμένου έτους με την οποία

δικαιώθηκαν οι στρατιωτικοί. Αυτό έχει ως συνέπεια να παραβιάζονται τα άρθρα 20, 26 και 95 του

Συντάγματος, που καθιερώνουν: 1) Το δικαίωμα της παροχής έννομης

προστασίας από τα δικαστήρια, 2) την

αρχή της διάκρισης των εξουσιών

και 3) την υποχρέωση του κράτους να συμμορφώνεται στις αποφάσεις των

δικαστηρίων. Ακόμη, επισημαίνουν ότι παραβιάζεται

και η ΕΣΔΑ η οποία προστατεύει την περιουσία στην έννοια της οποίας περιλαμβάνονται οι αποδοχές και οι

συντάξεις. Δεν παραλείπουν να αναφέρουν οι ένστολοι ότι πλέον των αναδρομικών

περικοπών των αποδοχών και συντάξεων, υπέστησαν και άλλες μειώσεις στο

εισόδημά τους, λόγω εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, κ.λπ. Στο ΣτΕ

έχουν προσφύγει η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού, η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών

Αεροπορίας και το συντονιστικό συμβούλιο των Ενώσεων Αποστράτων

Αξιωματικών.

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη