«Η ΕΕ έχει ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων»

Την ανάγκη αποφασιστικής και συντονισμένης ευρωπαϊκής δράσης για την αντιμετώπιση του φαινομένου της μετανάστευσης, υπογράμμισε ο επίτροπος Μετανάστευσης Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλος…

στο Πρώτο Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τη Μετανάστευση.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Αβραμόπουλος υπογράμμισε το σημαντικό ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της μετανάστευσης και υπενθύμισε ότι η ΕΕ έχει ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων, με αποτέλεσμα τη σύλληψη πολλών διακινητών, καθώς και την κατάρτιση ενημερωτικών εκστρατειών σε πολλές χώρες προέλευσης ή διέλευσης μεταναστών. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι αυτές οι δράσεις πρέπει να ενταθούν δεδομένης της ευελιξίας που χαρακτηρίζει τους διακινητές. Για το λόγο αυτό, η συνεργασία μεταξύ χωρών προέλευσης και διέλευσης αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής της Επιτροπής.

Ο επίτροπος δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην επείγουσα ανάγκη εφαρμογής του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου από τα κράτη-μέλη, καθώς και στην ανάγκη δημιουργίας ενός πραγματικού ευρωπαϊκού προγράμματος για τη μετεγκατάσταση των προσφύγων.

Ακόμη ο επίτροπος κάλεσε τους συμμετέχοντες στο Φόρουμ να ενθαρρύνουν τα κράτη – μέλη να αναλάβουν τις ευθύνες τους στο εν λόγω ζήτημα. Τα κράτη – μέλη πρέπει να κατανοήσουν ότι οι πρόσφυγες δεν αποτελούν βάρος. Αντιθέτως, αν η διαδικασία ενσωμάτωσης είναι επιτυχής και αν η πρόσβασή τους στην απασχόληση διευκολυνθεί και ενθαρρυνθεί- μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό πόρο για τη χώρα φιλοξενίας», δήλωσε.

Επιπλέον, τόνισε ότι οι αιτούντες άσυλο στην ΕΕ θα πρέπει να ενσωματώνονται πλήρως στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνδράμει τα κράτη – μέλη στην εφαρμογή και στην ανάπτυξη μέτρων και πολιτικών ενσωμάτωσης, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Κλείνοντας, ο επίτροπος Αβραμόπουλος ανήγγειλε την παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιας συνολικής προσέγγισης του θέματος με κύριους στόχους:

Τη συνδρομή μεταναστών που χρειάζονται προστασία, την ενίσχυση των ευρωπαϊκών συνόρων με σεβασμό στα δικαιώματα των μεταναστών και την καλύτερη διαχείριση των παράνομων μεταναστευτικών ροών, τη δημιουργία νόμιμων διόδων και τη στήριξη της ενσωμάτωσης.

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη