Δύο Πρόεδροι Εφετών από σήμερα στον Άρειο Πάγο

Από σήμερα είναι Αρεοπαγίτες ∆ιονυσία Μπιτζούνη και Γεώργιος Χοϊµές, ενώ παράλληλα έγιναν και άλλες προαγωγές, μεταθέσεις και τοποθετήσεις δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών.

Ειδικότερα, προάγονται με αποφάσεις…

του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης στο βαθμό του Αρεοπαγίτη οι Πρόεδροι Εφετών ∆ιονυσία Μπιτζούνη και Γεώργιος Χοϊµές.

Επίσης προάγονται στο βαθµό του Προέδρου Εφετών, οι Εφέτες Κωνσταντίνος Παναρίτης και Αλεξάνδρα Σιούτη.

Στο βαθµό του Εισαγγελέα Εφετών προάγεται ο Αντεισαγγελέας Εφετών

Βασίλειος Παππαδάς.

Στο βαθµό του Εφέτη προάγονται

οι Πρόεδροι Πρωτοδικών

Μαρία Προσφιλίδου, Νικόλαος Μήλιος Κατερίνης, Μαριέττα Μαυρή, Ελένη Τζιουβάρα και Ευσεβία Νεονάκη.

Προάγεται στο βαθµό του Αντεισαγγελέα Εφετών η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ιωάννα Ζωγράφου.

Στο βαθµό του Εισαγγελέα Πρωτοδικών προάγεται ο Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Αντώνιος Παπαµατθαίου.

Προάγονται στο βαθµό του Προέδρου Πρωτοδικών

οι Πρωτοδίκες: Ταρσίτσα Μπέκα, Αργύριος Εκκλησίαρχος, Ελένη Κεχαγιά, Φωτεινή Λιάρα και Αικατερίνη Αναστασιάδου. Μεταθέσεις δικαστών και Εισαγγελέων

Με άλλες αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου μετατίθεται στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιώς

η Εισαγγελέας Εφετών Αργυρώ Χουδετσανάκη και η Αντεισαγγελέας Εφετών Χρυσούλα Παπαταξιάρχη.

Παράλληλα, μετατίθενται οι παρακάτω Εισαγγελείς Πρωτοδικών ως εξής: Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών Αικατερίνη Καραγιαννακίδου, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Γρεβενών Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Χρήστος Καραγιάννης και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κατερίνης Στυλιανός Γαλιατσάτος.

Ακόμη, μετατίθενται οι παρακάτω Εφέτες ως εξής:

Στο Εφετείο Αθηνών οι Εφέτες

∆ήµητρα Κεχαγιά, Αθηνά Μίξιου, Ευτέρπη Καραχάλιου, στο Εφετείο Θεσσαλονίκης η Ευαγγελία Μήλιου,

στο Εφετείο Θράκης Ηλίας Τουλίγκος, στο Εφετείο Λάρισας Μαρία Γουλιανού και στο Εφετείο Πειραιώς Γιαννούλα Γεωργούλια και Ελένη Βαµβακά.

Εξάλλου, μετατίθενται οι παρακάτω Πρόεδροι Πρωτοδικών: Στο Πρωτοδικείο Βέροιας Γεώργιος Μιχαλόπουλος, στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου

Ανδρονίκη Αθανασιάδη, στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

Κωνσταντία Συροπούλου και Αλεξάνδρα Πολύζου, στο Πρωτοδικείο Ιωαννίνων

Ιωάννης Κοσµάτος, στο Πρωτοδικείο Καβάλας

∆έσποινα Ευκαρπίδου, στο Πρωτοδικείο Καστοριάς

Γεώργιος ∆ηµητρόπουλος, στο Πρωτοδικείο Κατερίνης Χριστίνα Ζαπάρτα και στο Πρωτοδικείο Πειραιώς

Ιωάννης Μαλλούχος.

Τοποθετήσεις

Ακόμα, τοποθετείται στην Εισαγγελία Εφετών Καλαµάτας ο νεοπροαχθείς Εισαγγελέας Εφετών Βασίλειος Παππαδάς

και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης τοποθετείται ο νεοπροαχθείς Eισαγγελέας Πρωτοδικών Αντώνιος Παπαµατθαίου.

Τοποθετούνται οι νεοπροαχθέντες Πρόεδροι Εφετών Κωνσταντίνος Παναρίτης και Αλεξάνδρα Σιούτη στο Εφετείο Αθηνών.

Τοποθετούνται οι νεοπροαχθέντες Εφέτες Μαρία Προσφιλίδου στο Εφετείο Ναυπλίου, Νικόλαος Μήλιος στο Εφετείο Πατρών, Μαριέττα Μαυρή στο Εφετείο Πατρών, Ελένη Τζιουβάρα στο Εφετείο Ευβοίας και Ευσεβία Νεονάκη στο Εφετείο Πατρών.

Τέλος, τοποθετούνται οι νεοπροαχθέντες Πρόεδροι Πρωτοδικών: Ταρσίτσα Μπέκα

στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Αργύριος Εκκλησίαρχος

στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Ελένη Κεχαγιά

στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Φωτεινή Λιάρα

στο Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας και Αικατερίνη Αναστασιάδου στο Πρωτοδικείο Σύρου.

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη