«Η εκλογική διαδικασία και οι αβεβαιότητες, ενέχουν κινδύνους για την πορεία της ανάπτυξης»

Η συνέχιση και τυχόν ενίσχυση εντός του 2015 των πρώτων θετικών ενδείξεων που χαρακτήρισαν ορισμένους τομείς της ελληνικής οικονομίας κατά το 2014, θα εξαρτηθεί από τις πολιτικές και οικονομικές αποφάσεις, που θα ληφθούν,…

μετά το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης της χώρας», αναφέρει το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) στο μηνιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων. Στις αρχές του 2015 και, καθώς η χώρα διανύει μία ιδιαίτερα κρίσιμη εκλογική περίοδο, επικρατούν συνθήκες αναμονής και αβεβαιότητας αναφορικά με την πορεία που θα χαραχτεί την επομένη της διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών. Ως αποτέλεσμα, είναι αναπόφευκτο η ασάφεια και αβεβαιότητα που επικρατούν, να επηρεάσουν για κάποιο χρονικό διάστημα τις επενδυτικές προθέσεις και αποφάσεις, τη δραστηριότητα σε διάφορους κλάδους της οικονομίας, αλλά και την πορεία συνολικών οικονομικών μεγεθών», επισημαίνει το ΚΕΠΕ.

Μεταξύ άλλων, το ΚΕΠΕ τονίζει τα εξής: «Η ελληνική οικονομία, με σημαντικές θυσίες της κοινωνίας, πέτυχε να ξεπεράσει το φάσμα της βαθιάς ύφεσης και βρέθηκε σε πορεία ανάκαμψης μέσα στο 2014.

Η βιομηχανική παραγωγή ενισχύθηκε, όπως και ο όγκος των λιανικών πωλήσεων, ενώ σημαντική ήταν και η αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας. Ταυτόχρονα, το διεθνές περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από την αποδυνάμωση του ευρώ και την πτώση των τιμών του πετρελαίου, λειτούργησε θετικά για την οικονομία.

Στην παρούσα συγκυρία, η ελληνική οικονομία διανύει προεκλογική περίοδο έως τις 25 Ιανουαρίου, με σημαντικές προκλήσεις να παραμένουν.

Η σημαντικότερη είναι η ολοκλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης για την ελληνική οικονομία, για την υλοποίηση του προγράμματος και η επίτευξη συμφωνίας με τα κράτη-μέλη της ΕΕ, για τη διασφάλιση της πιστοληπτικής γραμμής, δεδομένων των χρηματοδοτικών αναγκών για το 2015, καθώς το κόστος δανεισμού βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, λόγω της αβεβαιότητας. Οι συνολικές υποχρεώσεις της χώρας για το 2015 ανέρχονται σε 22,3 δισ. ευρώ.

Η εκλογική διαδικασία, οι συνεπαγόμενες καθυστερήσεις και οι συνδεόμενες αβεβαιότητες, ενέχουν κινδύνους για την πορεία της ανάπτυξης, ιδιαίτερα χωρίς την ύπαρξη συναίνεσης στα ζητήματα της ανάπτυξης και των μεταρρυθμίσεων, η οποία απαιτείται για την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση. Με άλλα λόγια, ενώ επανέρχονται οι φόβοι για επιβράδυνση των ρυθμών ανάπτυξης ή/και στασιμότητα σε βραχυ-μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, λόγω πολιτικών αβεβαιοτήτων για την επομένη των εκλογών, προβληματισμό προκαλεί στην κρίσιμη αυτή φάση επιπροσθέτως και η έλλειψη σύγκλισης μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων για την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Βασική προτεραιότητα για την πορεία της οικονομίας στην οικονομική ανάπτυξη θα πρέπει να είναι η κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου και συμφωνημένου μακρόπνοου προγράμματος και η διαμόρφωση ενός παραγωγικού προτύπου, που θα βασίζεται στην εξωστρέφεια, την καινοτομία, τις επενδύσεις και τις εξαγωγές διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών. Αναπόσπαστο μέρος του προτύπου αυτού θα πρέπει να είναι οι μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις στους τομείς της δημόσιας διοίκησης, της δικαιοσύνης, του φορολογικού πλαισίου και του ανθρωπίνου δυναμικού.

Το κλίμα αυτό ανασφάλειας, το οποίο φαίνεται να πλήττει την επενδυτική εμπιστοσύνη και να επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων και των σεναρίων για το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ (“Grexit”), αντανακλάται στους πρόδρομους δείκτες της οικονομίας, όπως τα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων και στο δείκτη του ελληνικού χρηματιστηρίου».

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη