Αποζημίωση 4,6 εκατ. ευρώ από τον Δήμο Παλλήνης σε εταιρεία

Δημοσιεύτηκε η απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών βάσει της οποίας επικυρώνεται η διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία υποχρεώθηκε ο Δήμος Παλλήνης να καταβάλει στην…

εταιρεία REDS ΑΕ το ποσό των 3.978.895,50 ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το ποσό σήμερα έχει ανέλθει πλέον σε 4.634.782,42 ευρώ και αφορά σε αποζημίωση απαλλοτριωθείσης ακίνητης περιουσίας, που βρίσκεται στην πολεοδομική ενότητα 6 Τρίγωνο Κάντζα Δήμου Παλλήνης, εμβαδού 8.841,90 τ.μ.

Η ως άνω αποζημίωση καθορίστηκε οριστικά με την απόφαση Εφετείου Αθηνών, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση ενώ σημειώνεται ότι το ποσό θα χρησιμοποιηθεί για τη μείωση του δανεισμού της εταιρείας.

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη