ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΣΤΙΓΜΗΣ ''ΔΕΙΧΝΟΥΝ'' ΕΚΛΟΓΕΣ...

ΤΡΕΧΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΝ...

Μετάθεση εκκρεμοτήτων που περιέχουν πολιτικό κόστος προβλέπουν οι

περισσότερες εκ των υπουργικών τροπολογιών που κατατίθενται στην Βουλή

τις τελευταίες ώρες με αποτέλεσμα αρκετοί να μιλούν πως οδεύουμε

ολοταχώς για εκλογές. Ενδεικτική είναι η τροπολογία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης

που κατατέθηκε σε άσχετο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για την

ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας» Προβλέπει μεταξύ άλλων: Την παράταση του καθεστώτος της διαθεσιμότητας για όσους υπαλλήλους

δεν υπέβαλαν αίτηση μετάταξης (περιλαμβάνονται και οι δημοτικοί

αστυνομικοί) έως την 31η Μαρτίου του 2015. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι

έως τότε δεν πρόκειται να γίνουν απολύσεις. Παρατείνονται έως τα τέλη του προσεχή Ιουνίου (έληγε στις 31/12/2014)

οι προθεσμίες για τη διαδικασία αξιολόγησης των δομών και του προσωπικού των φορέων του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Αποδοχές που καταβλήθηκαν σε προϊσταμένους οργανικών μονάδων, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των οποίων η επιλογή ακυρώθηκε για

τυπικό λόγο με απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, δεν αναζητούνται.

Στην περίπτωση που τα ανωτέρω ποσά έχουν ήδη βεβαιωθεί και καταλογισθεί, οι σχετικές πράξεις παύουν να ισχύουν. Παρατείνεται η δυνατότητα σε συγκεκριμένες κατηγορίες διακριθέντων

αθλητών που είναι διορισμένοι είτε στα Σώματα Ασφαλείας είτε στο Δημόσιο τομέα να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, στην

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή σε εποπτευόμενους από αυτή φορείς καθώς

και σε λοιπούς φορείς (π.χ ομοσπονδίες Αθλημάτων). Η μέγιστη χρονική

διάρκεια της απόσπασης δεν δύναται να υπερβαίνει τα πέντε χρόνια. Επιτρέπεται η ανταλλαγή τακτικών υπαλλήλων του δημοσίου με υπαλλήλους

των υπηρεσιών της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης ή των κρατών μελών της ΕΕ ή άλλων

χωρών στο πλαίσιο προγραμμάτων για τη μετάδοση τεχνογνωσίας σε θέματα

δημόσιας διοίκησης. Επιτρέπεται ο διορισμός σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις των

μνημονευόμενων διακριθέντων αθλητών, καθώς και του προσωπικού, ο

διορισμός του οποίου γίνεται βάσει ειδικών ευεργετικών διατάξεων και για το οποίο έχει εκδοθεί απόφαση κατανομής του υπουργείου Διοικητικής

Μεταρρύθμισης μέχρι και τη δημοσίευση των προτεινόμενων ρυθμίσεων. Πάντως, συνεργάτες του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκου

Μητσοτάκη υποστηρίζουν ότι οι εν λόγω ρυθμίσεις δεν έχουν λογική

μετάθεσης εκκρεμοτήτων. Συγκεκριμένα εξηγούν πως η παράταση της διαθεσιμότητας εως το τέλος

Μαρτίου 2015 αφορά περιορισμένες περιπτώσεις, 15-20 υπαλλήλους

πανελλαδικά οι οποίοι είχαν προσφύγει στην δικαιοσύνη και δικαιώθηκαν

τελεσίδικα. Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι πρέπει να επανατοποθετηθούν.

Ορισμένων όμως οι φορείς που εργάζονταν έχουν καταργηθεί ή άλλοι δεν

πρόλαβαν να ενταχθούν στην διαδικασία επανατοποθέτησης με αποτέλεσμα να

απειλούνται με απόλυση. Προκειμένου λοιπόν να μην απολυθούν – λένε οι

συνεργάτες του υπουργού – δίνεται μια μικρή παράταση έως ότου εκδοθεί

μια κλειστή προκήρυξη. Εκτός τούτου, σημειώνουν οι ίδιες πηγές, δίνεται παράταση για την

αξιολόγηση δομών καθώς ορισμένα υπουργεία δεν τις έχουν ολοκληρώσει αν

και θα όφειλαν.

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη